Vilka är vi?

Alexandra Pilakouris och Lovisa Kronstrand Alinder har drivit projektet Ung Musikplats under läsåret 2018-2019 på uppdrag av Linköpings domkyrkopastorats kyrkoråd.

Lovisa Kronstrand Alinder

Fram till 2018 hade jag lika delar vuxenkörer och gosskör i min vardag vilket gett mig en övertygelse om att metod och konstnärlighet går hand i hand i körarbetet med alla åldrar. Att ta musikern i barnet på allvar är min utgångspunkt. Jag leder Linköpings Gosskör från starten 2012. Kören har idag har drygt 70 sångare mellan 8-20 år. Gosskören har fått agera referensgrupp i projektet.

Sedan 2019 är jag nationell körpedagog för  Sveriges Kyrkosångsförbund Där ingår ett rikstäckande pedagogiskt uppdrag med inriktning mot barn och unga. I mitt arbete för SKsf vill jag föra ut slutsatser från Ung Musikplats i landet. Jag vill bidra till att höja statusen för arbete med barn och ungas musicerande.

Lovisa Kronstrand Alinder är organist med fördjupning inom dirigering och har även en examen i fiolspel i bagaget.

Alexandra Pilakouris

Jag brinner för undervisning och orgelelever och ser mig som en orgelambassadör. Min erfarenhet av orgelundervisning går tillbaka till min första anställning som organist i Härnösands domkyrka 2004. Därefter har jag haft undervisning i alla tjänster. Fanns det inte tidigare så har jag startat nya plattformar, till exempel Öckerö församlings Musikskola som fortfarande lever kvar. Sedan 2017 finns den pastoratsgemensamma Musikskolan i Linköping där jag är initiativtagare och bär huvudansvaret. Musikskolan har idag ett trettiotal orgelelever och fler spelsugna står i kö. Musikskolans elever har fått agera referensgrupp i projektet. Förutom enskild undervisning erbjuder Musikskolan gemensamma orgelklubbar, utflykter, uppspel och läger där eleverna träffar varandra och odlar sitt gemensamma intresse.
Jag är verksam i orgelnätverk utanför pastoratet och pratar ofta och gärna om undervisning.

Alexandra Pilakouris är utbildad organist, Suzuki-pedagog, konsertorganist, körpedagog och har gått kurs i Music Mind Games.

Eva Meunier

I min professionella vardag arbetar jag med att hjälpa organisationer att driva förändring samt även med grupp- och ledarutveckling. I det här projektet har min roll varit att koppla ihop min kompetens inom projektledning och förändringsledning, med den professionella kompetensen kring hur man leder musikverksamhet för barn och unga som är i fokus för Ung Musikplats. Mitt bidrag har varit ett långsiktigt stöd till projektledarna Lovisa Kronstrand Alinder och Alexandra Pilakouris, i form av metoder, strukturer och verktyg som har stöttat deras arbete med att bygga upp ramverket Ung Musikplats.

 

Eva Meunier

Eva Meunier är konsult på Frontit och arbetar med att hjälpa organisationer, grupper och individer att åstadkomma fungerande förändring.

 

Kontaktuppgifter:

Telefon: 0738 35 45 45

Epost eva.meunier@frontit.se