Foto: Royne Mercurio

Via Sacra

I Domkyrkans golv döljer sig en skatt där Frälsarkransens pärlor finns nedsänkta och inbjuder till en vandring runt katedralen och inåt i oss själva.

Frälsarkransen och dess pärlor är den moderna pilgrimens redskap på den svåraste av alla resor – den som går inåt.

 

Frälsarkransen skapades 1995 av biskop Martin Lönnebo (biskop i Linköpings stift 1980-1995) och inför 20-årsjubileet kom idén att göra en stor krans i Linköpings domkyrka med pärlorna nedsänkta i golvet. Den 28 mars 2015 invigdes Via Sacra (den heliga vägen) i Linköpings domkyrka.

– Ja, det ju en väldigt trevlig idé med en cirka 180 meter lång krans, sa Martin Lönnebo inför invigningen av Via Sacra. Jag har skrivit olika tankar och böner så att man kan vandra vägen inåt, istället för vägen utåt. Och det lyser om pärlorna så man hittar vägen rätt. Det är en gammal sed från medeltiden att vandra en pilgrimsvandring i kyrkan. Förhoppningsvis går många runt i Domkyrkan och får välsignelse och hjälp av det. Det är en träningsrunda för själen.

Frälsarkransen i storformat

Via Sacra är Frälsarkransen i storformat och har skapats i Linköping domkyrka genom att man har placerat konstnärligt utformade glaspärlor och huggen text i arton stenkuber nedsänkta i stengolvet. Via Sacra, den heliga vägen, är 180 meter lång och består av två bronsplattor och arton pärlor. Vandringen börjar vid Silverträdet, Livets träd. 

Att Frälsarkransens text i stenkuberna ser ut som den gör är en del av det konstnärliga uttrycket kring pärla, text, stenkub och textens utformning som formgivaren Margareta Hennix valt att göra. Att leka med textens form och storlek, att blanda gemener och versaler och att inte ha med skiljetecken är en fullt medveten tanke hos formgivaren Margareta Hennix, som ville ge texten ett helt eget, modernt uttryck som inte återfinns i andra typsnitt och bryter av mot de huggna bokstäverna i gravstenarna runt omkring. 

Gudspärlan i Via Sacra i Linköpings domkyrka Foto: Royne Mercurio

Frälsarkransen skapades 1995 av biskop emeritus Martin Lönnebo, som ett modernt radband med arton pärlor i olika färger och med olika betydelser för egna tankar, känslor och egen bön. Frälsarkransen är idag spridd över hela världen! 
Via Sacra invigdes i mars 2015 och är finansierad med stöd av ”Stiftelsen Professor B. Risbergs donationsfond”.

Bön med Frälsarkransen

Martin Lönnebo säger:
Börja, som alltid, med den gyllene Gudspärlan och säg:
Du är gränslös. Du är nära. Du är ljus och jag är din.

Be Herrens bön (Fader vår/Vår fader).

Välj sedan den pärla du bäst behöver för den stunden.

Har du bekymmer väljer du Bekymmerslöshetspärlan, för förbönens skull tar du Offerpärlan (en av de två Kärlekspärlorna). Och så de tre Hemlighetspärlorna. Därpå griper du Tystnadspärlan. Du sitter nu i frid på bänken vid nådens hav – så länge
du har tid och lust. Du kommer alltmer att älska dessa tystnadens
pärlor. De talar mer än ord. Bönen närmar sig kontemplationen.

Du avslutar din andakt genom att åter gripa om Gudspärlan. Du läser den
stora välsignelsen som har lyst över människor i mer än tusen år.

När du vill bedja med Frälsarkransen, så kan du faktiskt glömma alla
mina råd. Frälsarkransen och du kommer att finna er egen väg.

Må Gud välsigna och bevara dig,

Martin Lönnebo

Mer information om Frälsarkransens pärlor: fralsarkransen.se (Verbum)

Upptäck Via Sacra med mobilapp

Använd mobilappen Via Sacra som guide till Frälsarkransens pärlor i Domkyrkan.

Martins pärlor

En nypensionerad biskop på färd i en annan del av världen hejdas av en storm och tvingas i land på en nästintill öde ö. Så börjar historien om Martin Lönnebos Frälsarkransen.