Kyrkipedia

Kyrkan är full av symboler, uttryck och traditioner. Något som ger djup åt den som förstår dem, men som annars kan upplevas som konstigt och obegripligt. Här får du svar på en del frågor som ställs.