Kyrkipedia

Kyrkan är full av symboler, uttryck och traditioner. Något som ger djup åt den som förstår dem, men som annars kan upplevas som konstigt och obegripligt. Här får du svar på en del frågor som ställs.

Död, begravning och evigt liv.

Det finns många traditioner kring död och begravning, och många ord och begrepp som vi sällan möter i vår vardag förrän vi plötsligt en dag behöver fatta en mängd svåra beslut. Här presenteras en del av allt detta och det finns även länkar för dig som vill veta mer.

Skattjakt

Lär dig mer om gator av guld, gyllene spiror, skatten i åkern förbundsarken och psalmskatten.

Om kyrkoåret

Vilka är kyrkans högtider? Vad betyder kyrkoårets färger? Varför firar vi trettondedag jul? Här får du svar på dessa frågor och mycket annat.

Kort och gott om bön

Det finns många olika sätt att be, ensam eller tillsammans, med egna ord eller andras. Låt dig inspireras att börja be eller att be på ett nytt sätt. Gud hör bön!

Frälsarkransen

Frälsarkransen finns i många format, från den lilla kransen på armen eller i fickan, till den stora vandringen i domkyrkan - Via Sacra. Vad betyder pärlorna och hur kom kransen till?

Dela bröd - om nattvarden

Varför firar vi nattvard och hur gör man? Här finns svar på de vanligaste frågorna.

Evangelium, evangelisterna och symbolerna

En ängel, ett lejon, en oxe och en örn - det är symbolerna för de fyra evangelisterna och finns ofta avbildade i våra kyrkor.

Martin Luther, målning av Lucas Cranach

Martin Luther - vem var det?

Svenska kyrkan är en luthersk kyrka, men vem var Martin Luther egentligen? Här har vi samlat lite Luther-fakta.

Frågor och svar om dopet

Måste man ha särskilda kläder när man döps? Får man ha egna sånger och dikter vid dopet? Döper Svenska kyrkan vuxna? Här hittar du de vanligaste frågorna om dop.

Vad är diakoni?

Diakoni är att omsätta kristen tro i praktisk handling. Att genom medmänsklig omsorg, respekt och solidaritet möta människor i olika livssituationer.

Vad betyder orden i kyrkan?

I gudstjänsten och kyrkans verksamhet används en del ovanliga ord. Här försöker vi förklara några av dem.