Domkyrkans gudstjänst- och öppettider

Domkyrkan är öppen 9-18. Se kalendern för aktuellt program!

Ordinarie öppettider

Domkyrkan är som regel öppen 09.00-18.00 alla dagar, men ofta längre!
Vid begravningar och vissa skolprogram går det inte att gå runt i kyrkan.

ORDINARIE GUDSTJÄNSTTIDER 

Morgonbön
09.00 måndag, tisdag (laudes = sjungen), torsdag , fredag.

Middagsbön
12.00 måndag, tisdag, onsdag, torsdag. 

Kristen djupmeditation
Måndagar 19.00. Introduktion för nya första måndagen i varje månad 19.00

Själaringning
för de under veckan avlidna sker i samband med mässan på torsdagar 18.00

Mässa
tisdag 20.00 (under de tolv tisdagar per termin som det är föreläsningsserien ”Livsviktigt”, annars 18.00. Se kalendern!)
onsdag 09.00,
torsdag 18.00,
fredag 12.00

Helgmålsbön eller Musik vid helgsmål
Lördag 17.00

Högmässa
Söndag 11.00, samtidigt söndagsskola. (Kyrkkaffe)

Gudstjänst/Konsert
Söndagkvällar oftast 18.00. Se annonser, affischer och hemsidans kalendarium.

Sinnesrogudstjänst
Som regel: sista söndagen i månaden 18.00 

Nattvard
Om det är mer än en nattvardsstation, så är en av stationerna alltid alkoholfri.
På söndagens högmässa är det stationen vid Heemskercks altartavla (Domkyrkans södra sida) som har alkoholfritt vin. Det är alltid riktigt vin i silverbägaren och alkoholfritt vin i keramikbägaren.

Se en kort film från Första Advent i Domkyrkan.