Om församlingen

Välkommen till Berga församling.

Berga församling grundades 1972. Församlingens vision är: ”Med söndagens mässa i centrum ser vi församlingen som relation och plats där vi delar liv och tro med varandra”.

Med den som utgångspunkt vill vi i öppenhet och respekt vårda de relationer och gemenskaper som lever i vår församling. Vi verkar också för att integration och mångfald ska genomsyra församlingens liv.

I församlingens två kyrkor, Berga kyrka och Vidingsjö kyrka, finns mötesplatser för människor i alla åldrar, från barngrupper till samlingar på äldreboenden.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till kyrkan och alla anställda.

Församlingens historia

Berga församling grundades 1972 för att möta ett behov av kyrklig gemenskap i ett växande område.