Foto: Royne Mercurio

Kristen djupmeditation

Stillhet, tystnad, ordlös bön. Måndagar 19.00 i Domkyrkan (Dock ej juldagen och nyårsdagen!)

Ingång till meditationen via lilla södra porten - kom i tid. Porten öppnas cirka 18.45 och stängs 19.00. Introduktion första måndagen i varje månad. Ingen föranmälan, ingen avgift, inga förkunskaper krävs.

Vi får släppa taget om våra egna tankar för att i öppenhet och tillit låta Guds närvaro och kärlek verka i oss. Förutom mötet med Gud och oss själva kan den regelbundna stillheten också vara ett sätt att hantera stress, nå ökad kreativitet och närvaro i vardagen samt ge en djupare kroppskännedom.

Två 20-minuters pass med meditativ gång emellan. Vi sitter på kudde, pall eller stol. Varmt välkomna!

Kontakt Pia Jagerfelt pia.jagerfelt@gmail.com

Magnus Wennerholm magwen65@gmail.com 0709-80 30 65

Läs mer om kristen meditation här