Handikappanpassning

Handikappanpassning i Domkyrkan.

På Domkyrkans norra sida nära västra porten finns det två handikapp-parkeringsplatser.

Stora, västra porten in till Domkyrkan står öppen för det mesta och där är inga trappor. Automatisk dörröppnare har installerats för både ytterdörren och dörrarna mellan vapenhuset och kyrkorummet. Upp till centralaltaret finns en fast rullstolsramp.

Domkyrkan har HCP-toalett.

På kommmunens hemsida står mer om tillgängligheten i staden, se www.linkoping.se (sök på tillgänglighet)

Bokbordet/vaktmästarna har telefon 013-30 37 20 och 013-30 37 21.