Kräkla

Kräkla = herdestav. En av biskopens kräklor är gjord i silver och bergkristall. Formgiven och tillverkad av silversmed Peter de Wit, Linköping 1996. Biskopsstaven är utförd av genombrutna silvertenar sammanhållna av ringar i silver och en kula i bergkristall. Staven bär också symboler i emalj med stiftsvapnet, Petrus himlanycklar, en alpkråka som symbol för Thomas av Becket, samt fem sårmärken som symbol för Heliga Birgitta (uppenbarelse). Staven är hopfällbar och kan användas som resekräkla.