Vidingsjö kyrka

Under 1960-talen konstruerades ett antal så kallade vandringskyrkor, vilka med lätthet skulle kunna tas ned och byggas upp på olika platser. En sådan flyttades 1966 från Vadstena till Berga där den stod i 12 år för att sedan flyttas till Vidingsjö. Kyrkan ligger naturskönt vid en gammal gård med en bäck och många fruktträd.

Dopfunten bär Vidingsjö kyrkas emblem i form av en duva. Dopskålen har inskriptionen ”Jag är med er i alla dagar”. Duvan och dopskålen är tillverkade i mässing av silversmeden Nils Nisbel.

Doptider finns på söndagar.

Kyrkan rymmer 85 personer. I anslutning till kyrkan ligger församlingshemmet med en lokal med 40 platser för dopkaffe. I anslutning till denna lokal finns ett fullt utrustat kök med storköksdiskmaskin.

Om du bokar dop i gudstjänsten, dvs söndagar kl 16.00, finns möjlighet att dela lokal för dopkalas med övriga gudstjänstbesökare.

I anslutning till kyrkan finns ett 15-tal parkeringsplatser.