Jag och min förskola 2023/2024

Avdelningen Regnbågen

Vi startade upp projektet genom att iordningställa miljöerna utifrån projektidén och den nya barngruppen. Vi ville väcka nyfikenhet och leklust hos varje barn. För att skapa en trygghet hos alla barn hade vi en tydlig introduktionsplan. Vi ville låta alla barn och vårdnadshavare möta vår miljö, oss pedagoger och andra barn utifrån sina egna förutsättningar.

Vi pedagoger har agerat ”lekbroar” mellan barnen. Vi har varit med i leken och stöttat den. Vi ser nu en förändring hos barnen att de leker mer självständigt, vi blir observatörer i leken och kan följa barnen vid sidan om. Här behöver vi ha en fingertoppskänsla kring när vi behövs i leken eller ej. Vi i arbetslaget har under året fortbildat oss kring lek genom föreläsningar, sokratiska samtal och litteratur. Med en samsyn och gemensamt förhållningssätt har vi kunnat ge oss in i barnens lekvärldar med nya glasögon. Vi utgick från två rum med samma basmiljöer. Barnen har varit indelade i två grupper. I basmiljöerna ville 
vi att barnen skulle få möta varandra, oss, våra rutiner och spännande utmaningar. Matematik, språk och kommunikation, teknik, skapande verksamhet och motorik, lek och rörelse utgjorde grunden i våra lekmiljöer. Vi har i vårt förändrande av miljöerna varit noggranna med att låta de befintliga miljöerna och materialet stanna kvar. Barnen har behövt olika lång tid på sig att leka färdigt, utforska och vidareutveckla leken. Vi skyndar långsamt i våra lekar, och lek måste få ta tid.

Vi har sett att våra barn har varit nyfikna på att mötas i leken på olika sätt. Vi har erbjudit barnen både kodat och okodat material. Vi har sett att barnen visat en fascination inför våra miljöer och att de vågat utforska mer på egen hand. Utifrån barnens intressen, erfarenheten och behov har vi vidareutvecklat våra miljöer och skapat nya lekmiljöer. Genom observationer, lek och ”mini-möten” tillsammans med barnen har vi fått syn på områden vi har velat utveckla. Barnens intresse kring känslor skapade nya lekar där vi kunde mötas 
kring skrämsel/trygghet och överraskning/glädje. Att leka gubben i lådan, sjunga ”ut och jaga lejon” och läsa God natt Alfons Åberg har varit ett sätt för barnen att utforska detta.Rollekshörnan i ett av våra basrum behövde bli större för att fler barn skulle kunna leka tillsammans och för att leken i sig skulle kunna ta större utrymme. Många barn lekte simhall och pratade mycket om att bada. Under ett av våra ”mini-möten” pratade barnen om 
att kunna duscha innan badet- sagt och gjort, en lekdusch behövdes i vår miljö. Att kunna dansa och röra sig till musik har varit viktigt för många av våra barn och vi har ändrat våra miljöer så att alla kan delta i dans och sång. Vi har utifrån barnens önskemål skapat olika låtlistor, ett sätt för barnen att få påverka sin vardag.

Vi tillförde stora tvättkorgar i rotting för att se vad dessa kunde bli i leken. Våra barn har lekt och lekt med korgarna, de har blivit båtar, bilar, sängar, brandbilar och badkar. Korgarna har också inbjudit till återhämtning, en plats där barnen har kunnat bädda ner sig och vila en stund. Vi ser att våra barn under året som gått utvecklat sin fantasi även kring annat material. En duploplatta kan vara en telefon och höga utebordet kan bli en brandbil.

I vår ateljé har barnen kunnat möta okodat skapande- och konstruktionsmaterial. Vi har iordningsställt olika stationer: ljusbord, ett bord fyllt med ris och makaroner, konstruktion, vilohörna och skapande. I denna miljö ville vi utmana våra barn finmotoriskt och sensoriskt på olika sätt. Stationerna har varit tydligt avgränsade för att skapa ro och tid att utforska. Ateljén har varit en oas för de barn som behöver ett lugnare sammanhang under delar av dagen.

Vi vill skapa en kultur där böcker och läsning får en central roll i verksamheten. Våra barn möts av böcker oavsett när och var de leker. Boken ska vara ett levande material som barnen kan bläddra i och få högläst om och om igen. Vi har sett att samtalen kring böckernas innehåll skapar nya forum för diskussion. Barnen har berättat och funderat kring vad vi har läst. Vi ser att barnen i rolleken använder böcker som ett sätt att ”ta hand om sin bebis”.

Under årets gång har vi utifrån barnens intressen och behov utvecklat och förändrat våra olika miljöer. Vi har sett att det har skapat hjälpsamhet, självständighet, nya vänskaper och en acceptans för våra olikheter.