Foto: Stefan Gullberg

Fotografering i Domkyrkan

Det går bra att fotografera interiörbilder i Domkyrkan om bilderna används i privat bruk, och om fotograferingen inte är störande.

Fotografera inte människor som inte har givit sitt tillstånd. Domkyrkan är en plats för stillhet och enskild bön. Om bilderna på något sätt skall publiceras måste tillstånd inhämtas.

Kontakt vid fotografering i Domkyrkan:

Ulrika Sköld

Linköpings domkyrkopastorat

Domkyrkointendent, Domkyrkoförsamlingen

Mer om Ulrika Sköld

Domkyrkointendent, Sinnesroansvarig