Ordlista om döden

Vet du skillnaden mellan kyrkogård och griftegård? Vad är bisättning, askgravlund, bårtäcke och kolumbarium? Här är en liten ordlista på vanliga ord och begrepp i dödens närhet. ​

Aska
Rester efter kremeringen, bränning av stoftet i sin kista.

Askgravlund
En gemensam gravplats med begränsad gravrätt för nedgrävning av aska. De anhöriga får delta vid gravsättningen och får smycka med snittblommor och ljus på särskilt anvisad plats.

Begravningsavgift
Alla som är folkbokförda och betalar kommunal inkomstskatt betalar begravningsavgift till den som är huvudman för begravningensverksamheten på orten. Begravningsavgiften ska täcka de nödvändigaste kostnaderna (se detaljer) i samband med gravsättning av en avliden.

Begravningsceremoni
De ceremonier och handlingar då de anhöriga och andra tar avsked av den avlidne.

Bisättning
Avser allt som hänger samman med förvaring och visning av den avlidne.

Bårtäcke
Är en oftast heltäckande textil som läggs på kistan istället för kistdekoration. Tillhandhålls av församlingen eller begravningskapellen.

Gravrätt
Den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats upplåts av huvudmannen till någon för gravsättning. Gravskick Det sätt som den avlidne gravsätts på, kistgrav, urngrav, kolumbarium eller minneslund.

Gravsättning
Åtgärder där kroppen eller askan efter den avlidne överlämnas åt jord eller vatten.

Griftegård
En begravningsplats som inte ligger i anslutning till en kyrka. Exempelvis Centrala griftegårdarna och Lilla Aska griftegård.

Huvudman
Ansvarig för begravningsverksamheten inom ett visst geografiskt område. I Linköpings kyrkliga samfällighet är det Griftegårdsförvaltningen.

Kolumbarium
Nisch i mur med plats för urnor.

Kremering
Förbränning av stoft efter en avliden person. Ska ske inom en månad från dödsfallet.

Kyrkogård
En kyrkogård är primärt det område runt en kyrkobyggnad som är inhägnat och som används till begravning. Exempelvis Landeryds kyrkogård.

Minneslund En gemensam gravplats av kollektiv och anonym karaktär där nedgrävning av aska sker utan närvaro av anhöriga. Plats i minneslund upplåts utan gravrätt.

Kistgrav
Kistgravplats upplåts vid gravsättning av kista.

Svepdräkt
De kläder den avlidne har på sig i kistan.

Svepning
Kan avse såväl materialet som arbetet vid kistläggning av stoftet.

Tacksägelse En söndag efter dödsfallet sker tacksägelse i kyrkan för den som varit medlem av Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer.

Urngrav
Urngravplats för gravsättning av askurna.

Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation