Skolprogram för gymnasieskolan

Kunskapens katedral – domkyrkans program för Linköpings gymnasieskolor.

Inom många av gymnasieskolans ämnen kan ett besök i katedralen ge en annan dimension och fördjupning i undervisningen. Vi har ett varierat program med lektioner på många olika teman. Lektionerna är upplevelsebaserade med fakta och möjlighet att ge uttryck till egna frågor och funderingar. Alla program har en koppling till skolans läroplan – en möjlighet för skolan att flytta en lektion till en annan miljö än skolsalen. 

Ett besök i domkyrkan innebär att eleverna får upptäcka och lära känna ett stort kulturarv från medeltiden fram till våra dagar. Här finns spår från alla tider och tankegångar genom historien, idag och hur vi tänker om framtiden…

Domkyrkan, som stått här i över 800 år, är en stor del av vårt västerländska kulturarv och förvaltar den kristna traditionen. 

TRO OCH VETANDE
Vi vandrar genom domkyrkan och stannar till vid symboler och konstverk som talar om och väcker frågeställningar om tro, vetenskap och tolkningar av bibeltexter. Vetenskapen och den kristna kyrkan har en gemensam historia på gott och ont. Hur har det påverkat oss? Hur tänkte man förr? Hur tänker vi nu? Vi samtalar utifrån våra frågor och tankar.
Tidsåtgång 60 minuter

SNABBKURS I KRISTEN TRO

Vi samtalar med utgångspunkt i elevernas frågor och funderingar kring vad kristendom är. Vi stannar vid dopfunt, altare, predikstol, ljusbärare och centrala kristna symboler och samtalar om de kristna högtiderna. Bibeln skrevs för länge sedan. Hur kan det komma sig att den är så viktig och aktuell för den kristna kyrkan än idag? Hur tolkar vi texterna idag, vad är det centrala? I vårt alltmer sekulariserade Sverige kan vi fundera på vad tro är, är det något privat som man inte delar med andra? Hur ser det ut i andra länder? 
Tidsåtgång 60 minuter

RITUALER I LIVETS GRÄNSÖVERGÅNGAR 

Ett samtal omkring ritualer kring viktiga övergångar i en människas liv (födelse, vuxenblivande, giftermål och död) med speciell inriktning på äktenskapet. Hur går det till när man gifter sig? Vad är skillnaden mellan borgerlig och kyrklig vigsel?Tidsåtgång 60 minuter

DOMKYRKANS OCH SYMBOLERNAS VÄRLD

Domkyrkan är fylld av konst som berättar något ur bibeln. I Gamla testamentet berättas det om människor och händelser som är gemensamma för fler religioner än kristendomen. Vi gör en vandring genom kyrkan och möter bibelns berättelser i konstverken. Vi tittar på centrala symboler för kristendomen. 
Tidsåtgång 60 minuter

KYRKANS ROLL I SAMHÄLLET 
Vad står Svenska kyrkan för och vilka förväntningar ställs? Samtal utifrån elevernas frågor tillsammans med en representant från Svenska kyrkan. 
Tidsåtgång 60 minuter

KYRKANS MAKT FÖRR OCH NU 
Med hjälp av kyrkorummet och dess symboler tar vi bland annat upp: kyrkan och klosterlivet som maktfaktor under medeltiden, kyrkans förändrade roll genom reformationen, prästen som myndighetsperson, kyrkan och skolan, och kyrkan och begravningsväsendet. 
Tidsåtgång 60 minuter

ORGELVISNING 
Orglarna i domkyrkan är ett spännande instrument med många tekniska finesser och spännande historia. Hur fungerar en orgel? Tillsammans med en av kyrkans organister får eleverna veta mer om orgeln – det enda instrument man kan gå in i.
Tidsåtgång 60 minuter

GYMNASIEARBETET
Teman som tro och vetenskap, kristen etik och kristen identitet finns med i det centrala innehållet i religionskunskap 1. När eleverna gör sina gymnasiearbeten behöver de ibland externa handledare utanför skolan och någon verksamhet att göra sina projekt i. 
Kontakta oss gärna så hjälper vi till!

FRÅGA KYRKAN
Du är välkommen med din klass att samtala om och ställa frågor om Svenska kyrkan, att vara präst eller om andra yrken, om tro och tvivel. Små och stora frågor.

INTERVJUER 
Vi står gärna till förfogande i samband med elevernas projekt och grupparbeten. Det är viktigt att eleverna tar kontakt för att boka en tid. 

Kontaktperson: Jenni Skogsfors, 013- 30 37 15

jenni.skogsfors@svenskakyrkan.se