Skolprogram för gymnasieskolan

Kunskapens katedral – domkyrkans program för Linköpings gymnasieskolor.

Inom många av gymnasieskolans ämnen kan ett besök i katedralen ge en annan dimension och fördjupning i undervisningen. Vi har ett varierat program med lektioner på många olika teman. Lektionerna är upplevelsebaserade med fakta och möjlighet att ge uttryck till egna frågor och funderingar. Alla program har en koppling till skolans läroplan – en möjlighet för skolan att flytta en lektion till en annan miljö än skolsalen. 

Ett besök i domkyrkan innebär att eleverna får upptäcka och lära känna ett stort kulturarv från medeltiden fram till våra dagar. Här finns spår från alla tider och tankegångar genom historien, idag och hur vi tänker om framtiden…

Domkyrkan, som stått här i över 800 år, är en stor del av vårt västerländska kulturarv och förvaltar den kristna traditionen. 

Ladda ner programmet som en PDF.