Musik

Här hittar du alla olika sammanhang där du kan sjunga och musicera i Ansgarskyrkan.

För kropp och själ

Lika länge som människan funnits har det troligen funnits musik. Att sjunga, spela och röra sig till musik är en urgammal mänsklig egenskap och också ett meningsfullt och kraftfullt sätt att kommunicera.

Musiken kan på ett oväntat sätt nå bortom orden och därmed beröra oss på ett djupare plan. Där orden inte alltid når fram, kan kanske musiken göra det. Musiken står våra känslor nära – musiken berör oss, den tröstar oss, den gör oss glada och ofta lättare om hjärtat. Musiken följer med oss i både glädje och sorg, i ljus och mörker, ja genom hela livet och alla dess skiften.

Därför har musiken alltid varit viktig i gudstjänsten, den kompletterar orden och kan beröra oss på ett annat plan. Musiken kan överbrygga generationsgränser och skapa gemenskap, inte minst i gudstjänsten och vi kan få en känsla av mening och helhet.

Flera studier visar på att musik får oss att må bättre. Den frigör kroppens egna välbefinnandehormoner endorfin och oxytocin, som får oss glada och lugna och motverkar stress.

Med andra ord - musik är bra för kropp och själ, så kom och var med!

Helena Söderberg, kyrkomusiker i Gottfridsberg