Foto: Royne Mercurio

Det här är Linköpings Gosskör

Här kan du läsa mer om Linköpings Gosskör.

Sången
Sången tar dig ut på resor – vi träffar sångare från andra delar av Sverige och från andra länder. I Linköpings Gosskör får du vara med om stora konserter, sjunga i medeltida katedraler och samarbeta med gästande musiker. Vi sjunger ny musik och mästerverk med rötter i förra årtusendets början.

Utbildningen
I gosskören får du en rejäl musikutbildning – gratis. Här tränar du din röst, din musikalitet och kreativitet, in förmåga till fokus och samarbete. Här lär du dig musikteori: begrepp, notläsning och ackorduppbyggnad. Körsång är dessutom en bra språk- och lästräning.

Gemenskapen
Linköpings Gosskör är en kör för killar mellan 8 och 25 år. I kören behöver tioåringen och nittonåringen varandras musikalitet, vänskap och fokus. Killarna tar hand om varandra, lär av varandra och hjälper varandra att utvecklas. Här finns vänner för livet.

Kören i kyrkan
Linköpings Gosskör är en del av Svenska kyrkan i Linköping och sjunger regelbundet i gudstjänster.

Att söka till kören
Kören söker inte färdiga sångare utan killar som gillar musik och som vill utmanas tillsammans med andra. Kom på våra drop in-provsjungningar eller kontakta oss körledare. Provsjungningen är enkel och du behöver inte förbereda något inför den.

Hur är kören uppbyggd?
Som ny börjar man i Aspirantkören. Här lär man sig grunderna i körsång. Efter ett till två år flyttas man upp i Diskantkören och sjunger sopran eller alt. När man hamnar i målbrottet finns en målbrottsgrupp och efter målbrottet går man vidare till Coro Netto, manskören, där man sjunger tenor, bas eller countertenor. Coro Netto fungerar både som en egen ensemble och som mansstämman i Konsertkören, som de bildar tillsammans med Diskantkören.