Diakoni

Diakoni är att omsätta kristen tro i praktisk handling. Att genom medmänsklig omsorg, respekt och solidaritet möta människor i olika livssituationer.

Svenska kyrkan i Ryd vill låta ett diakonalt förhållningssätt genomsyra all verksamhet och alla möten, och erbjuder möjlighet till enskilda samtal för den som önskar.

Den diakonala uppgiften utförs också i samarbete med andra organisationer och myndigheter. Inom diakonin finns även den kritiska och profetiska rösten som vill påtala missförhållanden i samhället.

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem

Gyllene regeln, Matteusevangeliet 7:12

Diakon finns på plats för dig som önskar:

·      Någon att prata med

·      Rådgivning

·      Stöd i kontakt med myndigheter

·      Förbön

 

Diakon Kristina Nedell 013-303855

kristina.nedell@svenskakyrkan.se

Diakonicentrum

Välkommen till Diakonicentrum!