Meny

Notlängder

Ge barnen vokabulär för tonlängder. Helnot, halvnot, fjärdedelsnot, åttondelsnot och sextondelsnot är tillräckligt till att börja med. Music Mind Games ”Real Rhythm Cards” är en god hjälp i förståelsen av proportioner mellan olika notvärden.