Ungdom & konfirmand

Här får du veta mer om vår ungdomsverksamhet.

All verksamhet PAUSAt PGA AV Smittoläget i Östergötland. Verksamheten fortsätter digitalt på distans. Ta kontakt med ansvarig kontaktperson nedan för mer information.

 

UG

Fredagar 18.00 - 22.30  (13-19 år)

På fredagar 18.00 har vi våra ungdomssamlingar. Det brukar bli fika, aktiviteter, andakt och så har vi fina frågelåda som vi plockar fram. Ibland är det mer lek och ibland går vi djupt i livets och trons svåra frågor. Välkommen du som är tonåring!

Du kan också följa oss på Facebook och Instagram.

John Aldvén
013 - 30 38 83
john.aldven@svenskakyrkan.se

Konformation

Om du funderar på konfirmation eller vill veta mer om det kan du ta kontakt med:

Sofia Bergholtz
013-30 38 82
sofia.bergholtz@svenskakyrkan.se

Susanne Eriksson
013-30 38 85
susanne.eriksson@svenskakyrkan.se 

Nedan ska du trycka för att få mer information om pastoratets konfirmationsarbete. Det är också där man kan anmäla sig till en konfirmationsgrupp när det är dags.