Ungdom & konfirmand

Här får du veta mer om vår ungdomsverksamhet.

UG

Fredagar 18.00 - 22.30  (13-19 år)

På fredagar 18.00 har vi våra ungdomssamlingar. Det brukar bli fika, aktiviteter, andakt och så har vi fina frågelåda som vi plockar fram. Ibland är det mer lek och ibland går vi djupt i livets och trons svåra frågor. Välkommen du som är tonåring!

Du kan också följa oss på Facebook och Instagram.

Mia Zetterlund
013 -30 38 84
mia.zetterlund@svenskakyrkan.se

Sofia Bergholtz
013-30 38 82
sofia.bergholtz@svenskakyrkan.se

Konfirmation

Om du funderar på konfirmation eller vill veta mer om det kan du ta kontakt med:

Sofia Bergholtz
0730 863738
sofia.bergholtz@svenskakyrkan.se

Susanne Eriksson
013-30 38 85
susanne.eriksson@svenskakyrkan.se 

Nedan ska du trycka för att få mer information om pastoratets konfirmationsarbete. Det är också där man kan anmäla sig till en konfirmationsgrupp när det är dags.

Konfirmation i Linköping

Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand i Linköping!