Dop

Dop i Svenska kyrkan.

Ett litet utomhusdop i vintertid vid ett öppet vatten.

Boka dop

Om du vill boka dop och eventuell lokal för dopkalas kan du antingen boka här på webben, besöka oss, ringa eller mejla vår pastorsexpedition.

Dop i Svenska kyrkan

Dopet rymmer en stor hemlighet. Ett löfte från Gud att vara med oss på ett nära och personligt sätt i hela vårt liv.

Så går en dopgudstjänst till

Dopet är en fest och därför samlas ofta familj och vänner när det är tid för dop. Den kan vara en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst.

Psalmer, sånger, böner och dikter vid dop

Här hittar du ett urval av psalmer, sånger, böner och dikter som är vanliga vid dop. Elva av psalmerna kan du även lyssna på.

Ett dop i en kyrka. En kvinna med sin man bakom sig, håller barnet i famnen och skrattar. En manlig präst håller barnets hand.

En fadder ska stötta den som döps

Om du får frågan om att bli fadder, har du fått ett fint uppdrag. Du är utvald till att vara en speciell vuxen i den döptes liv. Som förälder kan det kännas bra att det finns en annan vuxen som bryr sig om och ber för barnet.

Frågor och svar om dopet

Måste man ha särskilda kläder när man döps? Får man ha egna sånger och dikter vid dopet? Döper Svenska kyrkan vuxna? Här hittar du de vanligaste frågorna om dop.

När Ivar och Alfred döptes

– Det känns lite mer som att man hör till när man är döpt. Att man är en del av gemenskapen, säger Ivar när han visar korset i silver som han fick av mormor i doppresent. 

Här kan du se våra kyrkor

Här kan du se interiören i våra kyrkor och lokaler för dopkalas. Om det finns dopklänningar att låna finns också bilder på dessa. Välj kyrka att titta närmare på.

Dopklänningar

Här kan du se våra dopklänningar som finns att låna i de olika kyrkorna.

Kontakta pastorsexpeditionen

Öppettider

10.00-12.00 och 13.00-15.00

Telefon: 013-30 35 50
linkoping.pastorsexpedition@svenskakyrkan.se

Besöksadress

Ågatan 40 i centrala Linköping

Allt om dopet – läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?

Antal gäster i kapell och kyrkor

Här hittar du antalet personer som får vistas i våra kyrkor, kapell och församlingslokaler.

Om inspelad musik i kyrkan

När det gäller streamad eller nerladdad musik (tex Spotify, Itunes, Youtube mm) vid t ex förrättningar (dop, bröllop, begravning) så finns ingen tjänst som Svenska kyrkan kan använda då gudstjänster och förrättningar är offentliga. Spotify och iTunes är endast lagligt att framföra vid privata små tillställningar.