Kryp och sjung

Obs! Inställt tills vidare!

Obs! Allt är inställt tills vidare!

Välkommen till en lekfull gudstjänst för små och stora i Domkyrkan.

För mer information kontakta:

Eva Karlsson 013-30 37 27
eva.karlsson1@svenskakyrkan.se