Kryp och sjung

Välkommen till en lekfull gudstjänst för små och stora i Domkyrkan.

Fre 10.00
8/10, 12/11, 10/12 (Lucia), 17/12 (vid krubban)  

För mer information kontakta:

Eva Karlsson 013-30 37 27
eva.karlsson1@svenskakyrkan.se