Verksamhet

Om Himlaliv

Förskolan Himlaliv är en förskola som drivs av Linköpings Domkyrkopastorat, Svenska kyrkan. Förskolan är en av Linköpings kommuns fristående utförare.

Förskolan följer skolverkets läroplan för förskola, Lpfö 18.
Linköpings skolplan och Linköpings Domkyrkopastorats församlingsinstruktion ligger också till grund för verksamheten.

Pedagogisk verksamhetsidé

Läs vår pedagogiska verksamhetsidé här

KVALITETSREDOVISNING
23/06/15 -Kvalitetsredovisning

KVALITETSREDOVISNING 2022
22/06/14 -Kvalitetsredovisning

KVALITETSREDOVISNING 2020
20/06/22- Kvalitetsredovisning

Värdeord för förskolan är:

- TRYGGT OCH ROLIGT
- RESPEKT OCH ANSVAR
- LÄRORIKT OCH UTVECKLANDE
- OLIKHET OCH LIKA VÄRDE

På våra förskolor Himlaliv, Pärlan och Ängeln vill vi bygga vår verksamhet kring dessa värdeord; Tryggt, Roligt, Respekt, Ansvar, Lärorikt, Utvecklande, Olikhet och Lika värde.

För att skapa en trygg verksamhet tycker vi det är viktigt att barn och vuxna känner sig sedda, delaktiga och respekterade. Det behövs även närvarande och medforskande pedagoger och tydliga rutiner. Vi vill att förskoletiden ska vara rolig, lustfylld och att alla ska känna att de lyckas. Vår ambition är att ge barnen förutsättningar att ta ansvar och visa respekt för varandras åsikter och beslut samt för våra miljöer.

Vi vill att våra miljöer ska vara så lärorika och utvecklande som möjligt, därför ser vi över vårt material kontinuerligt. För barnens utveckling och fortsatta lärande är det viktigt att de får tillfälle att stanna upp och bli förtrogna i sin kunskap.

Våra olikheter berikar verksamheten och är därför av stort värde. Vi tycker att ingen är bättre än någon annan, bara olika. Alla har lika värde och är viktiga för helheten.

Så som jag vill bli bemött ska jag bemöta andra. – Konfucius 500år f.Kr.

Förskolan är en del av Johannelunds församlings barn- och familjeverksamhet. Det innebär att viss verksamhet drivs tillsammans med personal från församlingens övriga arbete. Förskolan deltar också i församlingens gudstjänster för barn.

Antal platser

Förskolan har plats för ca. 40 barn.

Verksamheten är åldersindelad och projektinriktad. Vi arbetar med dokumentation för att synliggöra barnens kompetens och stärka deras självkänsla.

Regler och riktlinjer

Förskolan följer Linköpings kommuns köregler och riktlinjer.

Avgifter

Förskolan följer Linköpings kommuns regler för maxtaxa. Inkomstuppgifter fylls i via Linköpings kommuns hemsida. För att komma till Linköpings kommuns hemsida, klicka på länken här.

Öppethållande

Förskolan är öppen måndag till fredag.
Under juli månad är förskolan semesterstängd.

Mat

Förskolan serverar frukost, lunch och mellanmål.
Personalen ansvarar för tillredning av frukost och mellanmål.
Lunchen tillagas av en cateringfirma som levererar den i värmeskåp till förskolan. Barnen erbjuds frukt på förmiddagen.

Föräldrasamverkan

Förskolan tillämpar en form av samverkan som kallas föräldraresurs. Det innebär att man som förälder är en resurs för förskolan när behov föreligger. Med behov menas arbete i barngrupp när ordinarie personal planerar eller är borta från förskolan. Föräldraresursen är två dagar/familj och år. Resursen planeras av förskolechefen och meddelas i god tid.

Linköpings kommuns attitydundersökning

Undersökningen riktar sig till vårdnadshavare i samtliga förskolor i kommunen och genomförs varje år under hösten. Här finns 2021 års sammanställning av vårdnadshavarnas svar på Himlaliv, Pärlan och Ängeln. Och här finns 2022 års sammanställning. För att läsa mer om attitydundersökningen på Linköpings kommuns hemsida, klicka på länken här.

Firande av traditioner

Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre.
Vi vill förbättra vår verksamhet med hjälp av era synpunkter.

Rutiner för synpunkter och klagomål

Fotografering i förskolan

Frågor och funderingar besvaras gärna av rektor Pia Strömqvist. Tel. nr: 013-30 35 40