Bibelsamtal

Domkyrkans församlingshem, Biblioteket

Tis 17.00-18.00
Välkommen att läsa och samtala om kommande söndags bibeltexter. Ingen anmälan, öppet för alla. 

Madeleine Nordell 013-30 37 03
madeleine.nordell@svenskakyrkan.se

Johannelund, Mariagården

Bibelstudium
Tors  14.00-15.30 Ojämna veckor. Start 14 sept.
Muren som talar – Bibelstudium kring bilderna på kyrkans vägg.

Britta Olinder 013-30 39 53
britta.olinder@svenskakyrkan.se

S:t Hans kyrka, Ekholmen

Fyra söndagar 14.00 • 3/9, 17/9, 22/10 och 19/11.
Samtal om Bibelsällskapets pilotöversättning av Markusevangeliet och Filipperbrevet. Kom en eller flera gånger.

Gunilla Markgren 013-30 38 01
gunilla.markgren@svenskakyrkan.se

Tannefors kyrka

Ons 11.30-12.00
Vi samtalar om kommande söndags texter Ingen förberedelse krävs.

Vidingsjö kyrkby

Lectio Divina Start 13 sept
Ons 14.00 ojämna veckor
Vi läser ett bibelord flera gånger tillsammans, reflekterar och samtalar.

Anne Henriksson 013-30 39 54
anne.henriksson@svenskakyrkan.se

Bibelsamtal inför söndagen
Tis 18.30-19.30 (Taizégudstjänst 18.00)
Vi delar tankar om stora och små frågor, i mötet med Bibelns berättelser. Öppen grupp, ingen anmälan.

Elin Gudjonsdottir Forsberg 013-30 39 03
elin.gudjonsdottir@svenskakyrkan.se