Glasmålningar i fönstren i Domkyrkotornet

Glasmålningarna är utförda av konstnär Pär Andersson under åren 1985-87 i samband med en ombyggnad av utrymmen i Domkyrkans torn.

I sakristian är det två glasfönster i västväggen där det ena föreställer Petrus fiskafänge, nertill står texten “Härefter skall du fånga människor”. Fönstret kröns av en kalk och två korslagda nycklar. Det andra fönstret föreställer Petrus förnekelse med en tupp på en kolonn i centrum samt Kristus med en herdestav i form av en kräkla som överlämnas till Petrus. Nertill står texten “Var en herde för min får.”  Fönstret kröns av korslagda nycklar samt en kräkla. Domkyrkan är en Peterskyrka.

I Matthiassalen visar glasmålningen i västväggens fönster magister Matthias i en kateder, undervisade och pekande på ett krucifx, och magister Matthias och den heliga Birgitta. Mellan scenerna är ett fält medMariarosor.

I Ceciliasalen visar glasmålningen Lovsången inför tronen med Sankta Cecilia spelande på en orgel, och så en änglakör. Nedtill en scen där Cecilias make låter döpa sig och de får en krans med liljor och rosor. Fönstret krönes med ett kristogram.

Britta Reich Eriksson gjorde ett förslag till Mariafönstret som ej antogs. Dock användes en detalj i hennes förslag till glasmålning i fönstret i Elisabethrummet 1988. Det är Elisabeth i blått dok och psaltarversen "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."