Bli medlem

Så blir du medlem...

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också bra att ansöka om medlemskap hos den församling där man bor. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Inträdesblankett

Du kan använda inträdesblanketten som finns här för nedladdning. Fyll i din anmälan om inträde i Svenska kyrkan och skicka sedan blanketten till församlingen där du bor. Du kan även formulera dig fritt i ett vanligt brev. Skicka det till Pastorsexpeditionen som sedan tar kontakt med dig.

Pastorsexpeditionen, Linköpings domkyrkopastorat,
Ågatan 40, Box 2037, 580 02 Linköping

linkoping.pastorsexpedition@svenskakyrkan.se

Du kan även ringa till Pastorsexpedtionen på telefon 013-303550.

Självklart går det också bra att själv besöka din församlings expedition för att personligen ansöka om att bli medlem i Svenska kyrkan. Be då att få tala med en församlingsadministratör eller en präst. 

Medlem genom dopet

• Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.
• Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall.
• Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.
• Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar. Det kan ske på olika sätt beroende på var man bor.

Barnet som medlem

• Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan.
• Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.

Folkbokförd utanför Sverige

• Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala.

E-post: kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se