Processionskors

NYTT PROCESSIONSKORS OCH NYA LJUSSTAVAR

I högmässan på Första söndagen i advent 2015 togs ett nytt processionskors och två nya ljusstavar i bruk.

Processionskorset används varje söndag och bärs först i den stora procession som inleder högmässan i Domkyrkan.

På varje sida om korset bärs två ljusstavar med levande ljus, som flankerar korset, symbolen för Kristus som världens ljus, som kommer till sin församling i varje gudstjänst. Ljusstavarna bärs ofta av ungdomar som tjänstgör som ministranter/medhjälpare i gudstjänsten. Också då Evangeliet läses från mittgången bärs de två ljusstavarna med och lyser upp platsen där Evangeliet läses.

Det nya korset och de två ljusstavarna är designade och tillverkade av konstnärinnan Anna-Stina Åberg från Nyköping, och är ett beställningsverk av Domkyrkan genom Risbergska donationsfonden, som också välvilligt och generöst bekostat föremålen.

Anna-Stina Åberg är utbildad silversmed och har designat kyrksilver, skedar och unika smycken.

Korset (Kristus) är inneslutet i en ring av silver, symbolen för evigheten, och visar på att Kristus likt Sörensens Jesus på altartavlan, stiger ut ur evigheten och in i vår tid för att möta oss med Guds kärlek.

Ljusstavarnas färg är blå, Marias färg, som en påminnelse om att Jesus kom till oss genom Jungfru Maria.

Vi gläder oss mycket över det nya processionskorset som kommer att användas vid större högtider.