Hebreiska

Onsdagar 11.00 - 12.00 jämna veckor våren 2024

Onsdagar 11.00-12.00 jämna veckor i Domkyrkans församlinghem, Biblioteket.

Läsning och samtal av och kring hebreiska texter. Alla är välkomna men bibeltexten läses på hebreiska. Ingen anmälan. 

Björn Frennesson 073-673 70 77 (f.d. domkyrkolektor)