Meny

Hebreiska

Obs! Inställt tills vidare!

Onsdagar kl 11.00-12.00 (varannan vecka) i Domkyrkan, Mathiassalen

Läsning av hebreisk text, oftast kommande söndags gammaltestamentliga text och psaltarpsalm.  Vårterminen 2020 pågår 22 januari - 13 maj.

Björn Frennesson 073-673 70 77 (f.d. domkyrkolektor)