Hebreiska

Onsdagar 11.00 - 12.00

Onsdagar 11.00-12.00 (varannan vecka) i Domkyrkans församlinghem. Start den 8 september.

Läsning av hebreisk text, oftast kommande söndags gammaltestamentliga text och psaltarpsalm. 

Björn Frennesson 073-673 70 77 (f.d. domkyrkolektor)