Kulturvård och gravvårdshantering

I vår dagliga verksamhet bedriver vi fortlöpande ett kulturvårdande arbete inom ramen för kulturminneslagen.

Lyssna på berättelser om människoöden

Nu kan du göra en egen guidad tur bland linköpingsprofiler på Centrala griftegårdarna.

Inom Linköpings griftegårdar har vi sedan länge arbetat med kulturarvet, allt ifrån de begravningsplatser vi använder idag till den varsamma skogsvården i Lilla Aska med fornlämningar från bronsålder och järnålder, som finns längs vår meditationsled. Man skulle alltså kunna säga att vårt arbetsområde omfattar mer än två tusen år.

Ett fortlöpande arbete

I vår dagliga verksamhet bedriver vi fortlöpande ett kulturvårdande arbete inom ramen för kulturminneslagen.Det gäller att slå vakt om de kulturella värden som finns på våra griftegårdar och bevara dessa för kommande generationer, samtidigt som griftegårdarna ska kunna fortsätta att vara väl fungerande begravningsplatser i en modern tid.

 

Kulturgravar

En kulturgrav innebär att gravplatsen, enligt kulturvårdsplanen bedömts vara intressant ur ett exempelvis estetiskt, historiskt eller kulturellt perspektiv.

Kulturvårdsplan och gravvårdsmanual

Inom Linköpings griftegårdar finns en kulturvårdsplan och en gravvårdsmanual.

Kontakta griftegårdsexpeditionen

Öppettider
10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 013 - 30 36 00
Ågatan 40, Linköping
linkoping.expeditionen@svenskakyrkan.se