Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kulturvård och gravvårdshantering

I vår dagliga verksamhet bedriver vi fortlöpande ett kulturvårdande arbete inom ramen för kulturminneslagen.

Inom Linköpings griftegårdar har vi sedan länge arbetat med kulturarvet, allt ifrån de begravningsplatser vi använder idag till den varsamma skogsvården i Lilla Aska med fornlämningar från bronsålder och järnålder, som finns längs vår meditationsled. Man skulle alltså kunna säga att vårt arbetsområde omfattar mer än två tusen år.

Ett fortlöpande arbete

I vår dagliga verksamhet bedriver vi fortlöpande ett kulturvårdande arbete inom ramen för kulturminneslagen.Det gäller att slå vakt om de kulturella värden som finns på våra griftegårdar och bevara dessa för kommande generationer, samtidigt som griftegårdarna ska kunna fortsätta att vara väl fungerande begravningsplatser i en modern tid.

 

kontakta griftegårdsexpeditionen

 

Öppettider
10.00-11.45 och 13.00-15.00

Telefon: 013 - 30 36 00

Ågatan 40, Linköping

linkoping.griftegard2@svenskakyrkan.se

 

Vi som jobbar på griftegårdsexpeditionen:
Susanne Bremer
Lena Rundström
Eva Hiertonn Svala