Mikaelskyrkan
Foto: Royne Mercurio

Barn och familj

Välkommen till Mikaelskyrkans Barn & Familjeverksamhet

Öppet hus

Tors 09.30 – 12.00
Sångstund 10.30-11.00


Det finns möjlighet att äta lunch kl 12.00

Barntimmar

Ryd - Mikaelskyrkan
Ons 14.00 – 16.00

Miniminiorer (Förskoleklass - ÅK 1)

Tis 15.40 – 16.20
Mellis 14.30 – 14.50

Kan kombineras med Musiklek och Barnkör.
Katti Dahlberg 013 – 303856
katarina.dahlberg1@svenskakyrkan.se

MINIORER (8-9 år)

Tis 14.50 - 15.35

Mellis 14.30 - 14.50

Kan kombineras med Musiklek och Barnkör.

Katti Dahlberg 013 - 303856

katarina.dahlberg1@svenskakykan.se

Ungdom

Är du intresserad av att vara Ung ledare i Mikaelskyrkan?
Kontakta Hans Petersson (013-303852) eller Hanna Johansson (013-303854).