Mikaelskyrkan
Foto: Royne Mercurio

Barn och familj

Välkommen till Mikaelskyrkans Barn & Familjeverksamhet

Barntimmar

Ryd - Mikaelskyrkan
Ons 14.00 – 16.00

För barn 4-5 år. Vi kan hämta och lämna ditt barn på förskolorna i Ryd.

Miniminiorer (Förskoleklass - ÅK 1)

Tis 15.40 – 16.20
Mellis 14.30 – 14.50

Kan kombineras med Musiklek och Barnkör.
Eva Lerner: 013-303854
mail: eva.lerner@svenskakyrkan.se 

MINIORER (8-9 år)

Tis 14.50 - 15.35

Mellis 14.30 - 14.50

Kan kombineras med Musiklek och Barnkör.

Eva Lerner: 013-303854

Mail: eva.lerner@svenskakyrkan.se 

UNGDOM

Är du intresserad av att vara Ung ledare i Mikaelskyrkan?
Kontakta Hans Petersson (013-303852) eller Viktor Lidman (013-303857)

Dop

Dop i Svenska kyrkan.