Vill du hjälpa till?

  • Känner du att du skulle vilja göra en ideell insats för en medmänniska?
  • Har du en kompetens som du tror andra skulle kunna ha glädje av?
  • Vet du inte vart du ska vända dig?

Ibland kan man uppleva att man vill göra något, men vad? Man vet inte riktigt vad som behövs eller vad man skulle kunna bidra med.

Vi på Diakonicentrum har god kännedom kring ideellt arbete som utförs inom Svenska kyrkan. Vi hjälper gärna dig vidare in i en uppgift som känns lika meningsfull för dig som för andra.

Kontaktuppgifter

Bokad migrationsmottagning
Måndagar 13.00-16.00 i S:t Lars kyrka
Torsdagar 09.30-12.30 i Skäggetorps kyrka

Bokning görs på telefon 013-30 35 06 eller 013-30 35 07 eller via mail linkoping.diakonicentrum@svenskakyrkan.se.

Välkommen till Diakonicentrum!