Diakoni

Behöver du någon att prata med eller få stöd i tillvaron?

Telefontid & öppen diakonimottagning 

Våra diakoner har telefontid på onsdagar 10.30-11.30 samt öppen diakonimottaging på torsdagar 15.00-16.30 i Berga kyrka.

Under sommaren v25-33 är mottagningen på torsdagar 10.00-12.00.

Vad är diakoni?

Diakoni är att omsätta kristen tro i praktisk handling. Att genom medmänsklig omsorg, respekt och solidaritet möta människor i olika livssituationer.

En kvinnlig diakon sitter och samtalar med en man och en kvinna.

Öppen diakonimottagning

På en öppen diakonimottagning är du välkommen för att träffa en diakon för råd och stöd utan tidsbokning.

Närbild på någon som bär ett diakonemblem.

Diakoner i Linköping

Behöver du någon att prata med och få stöd i tillvaron så ska du i första hand vända dig till en diakon i församlingen där du bor. Här hittar du kontaktuppgifter till alla diakoner i Linköping.

Samtal

I kyrkan finns det olika möjligheter till enskilda samtal med en präst eller en diakon. Varje natt går det att ringa till Jourhavande präst.

Diakonicentrum

Diakonicentrum drivs av Linköpings Domkyrkopastorat och arbetar med mänskliga rättigheter, främst genom juridisk rådgivning inom migrationsfrågor och diakonalt utvecklingsarbete.

Samtalsgrupper om sorg

I en samtalsgrupp träffas sörjande för att dela tankar och erfarenheter med andra som går igenom något liknande.

En diakon står alltid på de svagas sida

 – Redan när jag var liten var jag arg på orättvisor, säger Anna Ramén när hon berättar hur det kom sig att hon blev diakon i Svenska kyrkan. Jag har alltid haft ett starkt patos för rättvisefrågor och varit intresserad av hur människor fungerar.

Diakonigruppen i Berga kyrka

Välkommen du som har och du som vill ha en uppgift som ideell medarbetare i Berga kyrka.