Foto: Royne Mercurio

Om församlingen

Landeryds församling vill vara en gemenskapen som ger plats för människor som vill söka en tro som bär i livet.

Gudstjänster och öppettider

Här hittar du gudstjänster och öppettider i Landeryds kyrka, S:t Hans kyrka och Hackeforsgården.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till kyrkan och alla anställda.

Kika på våra kyrkor

Landeryds församling har två kyrkor och två församlingsgårdar. Här kan du se bilder från dem. Mer informationen finns under fliken Om.

Landeryds församling ligger i södra Linköping på gränsen mellan stad och land. Här bor ca 11 000 medlemmar i Svenska kyrkan som kan möta Gud och varandra bland annat i någon av våra två kyrkor eller i Hackeforsgården.

I stort hopp och med frimodighet är vi en församling där Jesus Kristus är centrum. I kyrkorna firar vi söndagens högmässa, som står i centrum för all verksamhet i vår församling. Det finns en längtan efter fler ideella medarbetare som hjälper varandra att se helheten och upplever att det är roligt att arbeta tillsammans i församlingen.

På landet ligger Landeryds gamla 1700-talskyrka där många dop, vigslar och begravningar sker. Dessutom firas här normalt gudstjänst varje söndag 10.00, på sommaren 18.00. I Hackeforsgården träffas också många människor i olika gruppverksamheter.

I stadsdelen Ekholmen ligger S:t Hans kyrka, som är uppkallad efter aposteln Johannes och byggdes samtidigt med de andra 1970-talshusen. Både kyrksalen och resten av huset brukas flitigt till bön, gudstjänst, musik, barn- och ungdomsverksamhet, samtal, undervisning och annan gemenskap. Här firas normalt högmässa varje söndag 11.00, på sommaren 10.00.

Landeryds församling vill

  • i tro på Jesus Kristus söka hans vilja och leva efter den.
  • vara en engagerad och tydlig kyrka som får sin kraft från Gud. 
  • bygga vidare på att vara en stark och växande gemenskap kring Jesus Kristus där alla människor kan mötas, uppleva att de känner sig hemma och känna frimodighet och frihet att uttrycka sin tro.
  • att gemenskapen ska ge plats för människor som vill söka efter en tro som bär i livet.