Om

Om Landeryds församling

Landeryds församling ligger i södra Linköping på gränsen mellan stad och land. Här bor ca 11 000 medlemmar i Svenska kyrkan som kan möta Gud och varandra bland annat i någon av våra två kyrkor eller i Hackeforsgården.

Församlingens vision är att den skall vara en plats där livets frågor tas på allvar och där Jesus Kristus är centrum. Dess uppdrag är att förkunna det kristna budskapet genom att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission precis just här - i Hjulsbro, Hackefors, Skonberga, på landsbygden kring Landeryds kyrka, Sörby och Edsberga, Ekholmen, Kvinneby, Ullstämma, Harvestad och Fredriksberg samt halva Jakobsdal.

På landet ligger Landeryds gamla 1700-talskyrka där många dop, vigslar och begravningar sker. Dessutom firas här normalt gudstjänst varje söndag kl 10, på sommaren kl 18, men just nu är den inställd. I Hackeforsgården träffas också många människor.

 I stadsdelen Ekholmen ligger S:t Hans kyrka, som är uppkallad efter aposteln Johannes och byggdes samtidigt med de andra 1970-talshusen. Både kyrksalen och resten av huset brukas flitigt till bön, gudstjänst, musik, barn- och ungdomsverksamhet, samtal, undervisning och annan gemenskap. Här firas normalt högmässa varje söndag kl 11, på sommaren kl 10, men just nu är den inställd.

Landeryds församling vill

  • I tro på Jesus Kristus söka hans vilja för att dela och leva ett kristet liv.
  • Vara en öppen gemenskap dit människor gärna söker sig.
  • Vara en engagerad och synlig kyrka som lever nära människorna och tar sin kraft från Gud.