Foto: Royne Mercurio

Kontakta griftegården

Har du frågor kring begravningar, gravplatser eller gravskötsel mm är du välkommen att kontakta oss på griftegården.

Kontakta griftegårdsexpeditionen

Öppettider
10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 013 - 30 36 00
Ågatan 40, Linköping
linkoping.expeditionen@svenskakyrkan.se

Vaktmästare i krematoriet i Lilla Aska

013 - 30 36 39/30 36 40

Har du en fråga om griftegårdsverksamheten?