Foto: Royne Mercurio

Kontakta griftegården

Har du frågor kring begravningar, gravplatser eller gravskötsel mm är du välkommen att kontakta oss på griftegården.

kontakta griftegårdsexpeditionen

 Öppettider
10.00-11.45 och 13.00-15.00

Telefon: 013 - 30 36 00

Ågatan 40, Linköping

linkoping.griftegard2@svenskakyrkan.se

Lars Wirström

Linköpings domkyrkopastorat

Griftegårdsföreståndare, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Jörgen Silverstig

Linköpings domkyrkopastorat

Miljö- och kultursamordnare, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Gunnar Forsberg

Gunnar Forsberg

Linköpings domkyrkopastorat

Griftegårds- och fastighetschef, Fastighetsenheten, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Vaktmästare i krematoriet i Lilla Aska

013 - 30 36 39/30 36 40

Camilla Venerot

Linköpings domkyrkopastorat

Vaktmästare, Griftegårdsarbetare, Begravningsverksamheten, Griftegårdsenheten

Peder Qvist

Peder Qvist

Linköpings domkyrkopastorat

Arbetsledare centrala griftegårdarna, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Roland Jemander

Linköpings domkyrkopastorat

Arbetsledare Lilla Aska griftegård, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Har du en fråga om griftegårdsverksamheten?