Församlingsrådet

i Johannelunds församling

Församlingsrådet i Johannelunds församling

För perioden 2022-2024 består det av:
Carin Ehrenkrona, ordförande
Per Jonsson, vice ordförande

Emil Ljungkranz, ledamot
Anna Sävkvist, ledamot
Margaretha Bjärnhall, ledamot
Sara Johansson, ledamot
Inger Beveroth Åström, ersättare
Kristina Ramstedt, ersättare

Marie Lind, sekreterare

Vi bygger församling tillsammans!

Sammanträdestider och kallelser
Kallelse till sammanträde skickas ut via epost ca 10 dagar innan tillsammans med
förra mötesanteckningar och dagordning. Har man frågor går det bra att vända sig till  sekreterare Marie Lind marie.lind@svenskakyrkan.se

Mötesanteckningar
Vill man läsa mötesanteckningarna så finns de i Församlingsrådets
pärm på Mariagårdens församlingsexpedition.
Församlingsexpeditionen på Mariagården
013-30 39 50

Välkommen!

 

Pärmar i olika färger står på rad i hyllan.

Mötesprotokoll

Johannelunds församlingsråds protokoll - löpande