Församlingsrådet

Här ser du vilka som sitter i församlingsrådet och kan läsa protokoll från mötena.

Församlingsrådet i Johannelunds församling

För perioden 2024-2025

Carin Ehrenkrona, ordförande
Per Jonsson, vice ordförande
Maud Karlsson
Gunnar Risberg
Veronika Granath
Marie Lind (sek.)
Anna Sävkvist
Emil Ljungrantz
Inger Nilsson

Marie Lind, sekreterare

Sammanträdestider och kallelser
Kallelse till sammanträde skickas ut via epost ca 10 dagar innan tillsammans med
förra mötesanteckningar och dagordning. Har man frågor går det bra att vända sig till ordförande Carin Ehrenkrona på carin.ehrenkrona@gmail.com

 

Pärmar i olika färger står på rad i hyllan.

Mötesprotokoll

Johannelunds församlingsråds protokoll - löpande