Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Barn- och ungdomskörer

Domkyrkans församlingshem

Lilla Kören (4-5 år)
Ons 17.00-17.45

Eva Karlsson 013-30  37 15
eva.karlsson1@svenskakyrkan.se

Diamanterna (6 år-åk 1)
Tors 17.00-17.45

Happy Voice (åk 2-3)
Tis 16.45-17.45
Drop in-fika 15.30

Jenni Skogsfors 013-30 37 15
jenni.skogsfors@svenskakyrkan.se

Exaudi (högstadiet och gymnasiet)
Mån 18.00-19.30
Drop in från 14.30, mellis 15.00

Annelie Eriksson 013- 30 35 88
annelie.eriksson@svenskakyrkan.se

Vox (åk 4-6)
Mån 16.15-17.45
Drop in från 14.30, mellis 15.00

Annelie Eriksson 013-30 35 88
annelie.eriksson@svenskakyrkan.se

Ansgarskyrkan, Gottfridsberg

Gottiskören (6 år-åk 2)
Tors 15.30-16.15

Non Stop (åk 3-uppåt)
Tors 16.30-17.15

Helena Söderberg 013-30 38 91
helena.soderberg@svenskakyrkan.se

Mariagården, Johannelund

Barnkör (åk 1-3)
Tors 15.00-16.30 med drop-ut fram till 17.00. Hämtning på fritids kan erbjudas efter mellis på skolan.

Diskantkör (åk 4-6)
Ons 15.30-16.30 drop in-fika 14.30

Eva Jonasson 013-30 39 64
eva.jonasson@svenskakyrkan.se

Mariakören (tjejer, 13 år och uppåt)
Mån 17.30-18.30

Eva Jonasson 013-30 39 64
eva.jonasson@svenskakyrkan.se

S:t Hans kyrka, Ekholmen

Minikören (4-5 år)
Tors 15.45-16.15

Barnkören (6-8 år)
Tors 16.45-17.30

Diskantkören (åk 3-6)
Åk 3-4 tisdagar 16.45-17.45 
Åk 5-6 tisdagar 16.00-17.15
Drop in-fika från 15.30

Vivi Boozon 013-30 38 13
vivi.boozon@svenskakyrkan.se

Hackeforsgården

Barnkören (6 års-åk 2)
Ons 16.00-17.00
Mellanmål från 15.30

Diskantkören (åk 3-6)
Tors 15.30-16.30
Mellanmål från 15.00

Elisabeth Ingelberg 013-30 38 12
elisabeth.ingelberg@svenskakyrkan.se

Ungdomskör (åk 7 och uppåt)
Mån 17.00-18.00

Susanne Edlund 013-30 38 11
susanne.edlund@svenskakyrkan.se

Mikaelskyrkan, Ryd

Musiklek (6 års-åk 1) 
Tis 14.50-15.35
Mellis från 14.30

Barnkör (åk 2-3)
Tis 15.40-16.20
Mellis från 14.30

Annica Elebjörk Broman 013-30 38 62
annica.elebjorkbroman@svenskakyrkan.se

Skäggetorps kyrka

Barnkör (från 7 år)
Tis 16.00-16.40

Voices (från 10 år)
Tis 16.40-17.30
Karin Alinder 013- 3039 92
karin.alinder@svenskakyrkan.se

Vidingsjö kyrkby

Barnkör 
Tors 15.15-16.00 (åk 1-2).
Tors 16.15-17.00 (åk 3 och uppåt)

Musiklek
Tors 17.15-17.45 start vecka 40
Maria Andersson 013- 30 39 13
maria.andersson9@svenskakyrkan.se

Linköpings gosskör

Måndagar och onsdagar (8-25 år)

Se linkopingsgosskor.se för info
Lovisa Kronstrand Alinder 013-30 35 87
lovisa.alinder@svenskakyrkan.se