Diakonicentrum

Diakonicentrum drivs av Linköpings Domkyrkopastorat och arbetar med mänskliga rättigheter, främst genom juridisk rådgivning inom migrationsfrågor och diakonalt utvecklingsarbete.

 

Till vår migrationsmottagning kan du komma om du vill ha information och juridisk rådgivning i ett migrationsärende. Till vår hjälp har vi stöd av jurister vid Asylrättscentrum, som har ett avtal med Linköpings stift.

Vår migrationsmottagning finns i S:t Lars kyrka och i Skäggetorps kyrka.

För att boka tid till mottagningen, ring 013-30 35 06 eller 013-30 35 07 eller maila till linkoping.diakonicentrum@svenskakyrkan.se

Diakoni är ständigt föränderligt och måste alltid vara under utveckling. Det sker genom att på olika sätt se, belysa och utveckla de aktuella sociala och diakonala frågorna idag.  Det görs många gånger i dialog och samverkan med frivilligorganisationer och myndigheter, som exempelvis Linköpings stadsmission, olika samfund och Linköpings kommun.

 

Kontaktuppgifter

Bokad migrationsmottagning
Måndagar 13.00-16.00 i S:t Lars kyrka
Torsdagar 09.30-12.30 i Skäggetorps kyrka

Bokning görs på telefon 013-30 35 06 eller 013-30 35 07 eller via mail linkoping.diakonicentrum@svenskakyrkan.se.

Välkommen till Diakonicentrum!

Vad är diakoni?

Diakoni är att omsätta kristen tro i praktisk handling. Att genom medmänsklig omsorg, respekt och solidaritet möta människor i olika livssituationer.