Linköpings domkyrkopastorat

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon: +46(13)205000 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Verksamhet


Förskolan Pärlan är en förskola som drivs av Linköpings Domkyrkopastorat, Svenska kyrkan. Förskolan är en av Linköpings kommuns fristående utförare.

Förskolan följer skolverkets läroplan för förskola, Lpfö 98 Rev. 16.
Linköpings skolplan och Linköpinköpings Domkyrkopastorats församlingsinstruktion ligger också till grund för verksamheten.

Pedagogisk  verksamhetsidé

Läs vår pedagogiska verksamhetsidé här

kvalitetsredovisning 2017

19/06/17 - Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2016 

13/06/16 - Kvalitetsredovisning


Värdeord för förskolan är:

- TRYGGT OCH ROLIGT
- RESPEKT OCH ANSVAR
- LÄRORIKT OCH UTVECKLANDE
- OLIKHET OCH LIKA VÄRDE

På våra förskolor Himlaliv, Pärlan och Ängeln vill vi bygga vår verksamhet kring dessa värdeord; Tryggt, Roligt, Respekt, Ansvar, Lärorikt, Utvecklande, Olikhet och Lika värde.

För att skapa en trygg verksamhet tycker vi det är viktigt att barn och vuxna känner sig sedda, delaktiga och respekterade. Det behövs även närvarande och medforskande pedagoger och tydliga rutiner. Vi vill att förskoletiden ska vara rolig, lustfylld och att alla ska känna att de lyckas. Vår ambition är att ge barnen förutsättningar att ta ansvar och visa respekt för varandras åsikter och beslut samt för våra miljöer.

Vi vill att våra miljöer ska vara så lärorika och utvecklande som möjligt, därför ser vi över vårt material kontinuerligt. För barnens utveckling och fortsatta lärande är det viktigt att de får tillfälle att stanna upp och bli förtrogna i sin kunskap.

Våra olikheter berikar verksamheten och är därför av stort värde. Vi tycker att ingen är bättre än någon annan, bara olika. Alla har lika värde och är viktiga för helheten.

Så som jag vill bli bemött ska jag bemöta andra. – Konfucius 500år f.Kr.

Förskolan är en del av Skäggetorp församlings barn- och familjeverksamhet. Det innebär att viss verksamhet drivs tillsammans med personal från församlingens övriga arbete. Förskolan deltar också i församlingens gudstjänster för barn.

Antal platser

Förskolan har plats för ca. 20 barn.

Verksamheten är åldersindelad och projektinriktad. Vi arbetar med dokumentation för att synliggöra barnens kompetens och stärka deras självkänsla.

Regler och riktlinjer

Förskolan följer Linköpings kommuns köregler och riktlinjer.

Avgifter

Förskolan följer Linköpings kommuns regler för maxtaxa.

Barn 1: 3% av inkomsten - dock högst 1287 kr/månad.
Barn 2: 2% av inkomsten - dock högst 858 kr/månad.
Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 429 kr/månad.
Barn 4: 0% av inkomsten

Avgift för arbetslösa och föräldralediga är aktuell maxtaxa. För barn som omfattas av den allmänna föskolan blir avgiften 62.5% av aktuell maxtaxa.

Förskolan tillhandahåller inkomstblankett vid start, vilken vårdnadshavare fyller i och sedan lämnar till förskolan.

Öppethållande

Förskolan är öppen måndag till fredag.
Under juli månad är förskolan semesterstängd.

Mat

Förskolan serverar frukost, lunch och mellanmål.
Personalen ansvarar för tillredning av frukost och mellanmål.
Lunchen tillagas av en cateringfirma som levererar den i värmeskåp till förskolan ca 1/2 timme innan den serveras. Barnen erbjuds frukt på förmiddagen.

Föräldrasamverkan

Förskolan tillämpar en form av samverkan som kallas föräldraresurs. Det innebär att man som förälder är en resurs för förskolan när behov föreligger. Med behov menas arbete i barngrupp när ordinarie personal planerar eller är borta från förskolan. Föräldraresursen är två dagar/familj och år. Resursen planeras av förskolechefen och meddelas i god tid.
Firande av traditioner

Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre.
Vi vill förbättra vår verksamhet med hjälp av era synpunkter.
Rutiner för synpunkter och klagomål

Fotografering i förskolan

Frågor och funderingar besvaras gärna av förskoleschef Pia Strömqvist. Tel. nr: 013 - 20 78 02