Engagera dig

Många olika människor behövs för att vi tillsammans ska vara en levande och öppen församling. Det finns många sätt att engagera sig.

  • Vara kaffevärd eller hjälpa till med sopplunchen

  • Hjälpa till i gudstjänsten eller barnkyrkan

  • Sjunga i kör

  • Vara ledare i språkcaféet

  • Engagera sig i det internationella arbetet

  • Vara kyrkvärd

  • Vara med i församlingsrådet

  • Engagera sig i det internationella arbetet

  • Vara kyrkvärd

  • Vara med i församlingsrådet

...och mycket mera! Bara fantasin sätter gränser.

Kontakt: Elin G Forsberg, präst, 013-30 39 03 elin.gudjonsdottir@svenskakyrkan.se

Internationellt engagemang

Läs mer om Svenska kyrkans internationella engagemang och om Svenska kyrkan i utlandet.

Diakonigruppen i Berga kyrka

Välkommen du som har och du som vill ha en uppgift som ideell medarbetare i Berga kyrka.