Hitta rätt i noten

Ge uppdrag att hitta viss information i en not. Sitt på golvet och jobba gärna i små grupper om 2-4 personer. Markera fynden med något (på bilden används de genomskinliga Music Mind Games-”magic notes”). Hitta olika klaver, sidnummer och taktsiffror, nyanser, markera enskilda noter eller notvärden. Använd termer ni har aktuella och en not ni ändå använder (eller en väldigt avancerad notbild för att upptäcka att beståndsdelarna är desamma).