Domkyrkan i Linköping

Katedralen

Vad är en domkyrka?

Svenska kyrkan är indelat i 13 stift. Luleå, Härnösand, Västerås, Uppsala, Karlstad, Stockholm, Strängnäs, Linköping, Skara, Göteborg, Visby, Växjö, Lund.

Varje stift har en Domkyrka och en Biskop.
Domkyrkan fungerar som en slags moderkyrka till de övriga kyrkorna runt om i Stiftet. Namnet Domkyrka kommer från latinets Domus Domini som ungefär betyder Herrens hus. 

Domkyrkorna kallas också för Katedraler vilket kommer från ordet kateder/cathedra som är biskopens stol.

Oftast är öppettiderna i Domkyrkorna generösa och Domkyrkan är också en plats för officiella större sammankomster när något berör hela stiftet, som t.ex. präst- och diakonvigningar (2 ggr/år).

I varje Domkyrka kallas kyrkoherden för Domprost. Domprosten leder och ansvarar för arbetet i domkyrkoförsamlingen. I Linköpings domkyrkoförsamling heter domprosten Mattias Bähr.

I Linköpings stad har de åtta församlingarna gått samman i Linköpings domkyrkopastorat. Linköpings stift omfattar alla församlingar i hela stiftet och stiftskansliet och leds av biskop Martin Modéus.

Virtuell rundtur i Domkyrkan

Domkyrkan är panoramafotograferad så man kan vandra i kyrkan hemifrån. Klicka bara på bilden nedan så kan du i hemmets trygga vrå gå en virtuell rundtur i vår fina domkyrka som är Sveriges näst största och den bäst bevarade medeltida katedralen!