Glasmålningar i tvärskeppet i Linköpings domkyrka

Söndag 5 september 2010 invigdes nya glasmålningar på sex av fönstren i Domkyrkan. De färgsprakande glasmålningarna är gjorda av Brian Clarke, en av världens ledande konstnärer inom glasmålningar i arkitektur. Glasmålningarna pryder fönstren på kyrkans norra och södra sida, tre på varje sida. Foto norra fönstren. Foto södra fönstren. Brian Clarke är hemmahörande i London och har varit professor i konst och arkitektur vid University College London.

Glasmålningarna bekostas av Bernhard Risbergs donationsfond för Domkyrkans förgyllande. Domprost Peter Lundborgs förord vid invigningen:

"Herren talade till Mose: Jag har utvalt Besalel, ... så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar, slipa stenar för infattning, snida i trä, ja, utföra alla slags arbeten."  (2 Mos 31:1 – 5)

Berättelserna i Gamla testamentet hur Israels folks första gudstjänstrum med största konstnärsskicklighet skulle gestaltas lade grunden till en konsttradition som övertogs av den tidiga kristna kyrkan. Därför har också Linköpings domkyrka varit platsen för 800 års konstnärligt skapande där varje tid och varje sekel har fått ge sitt bidrag.

Herren talade till Mose: Jag har utvalt Besalel, ... så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar, slipa stenar för infattning, snida i trä, ja, utföra alla slags arbeten.

2 Mos 31:1 – 5

Tack vare Stiftelsen professor B Risbergs donationsfond är vår domkyrka vårt lands främsta plats för nutida kyrkokonst.
När Linköpings domkyrka idag får ta emot nya glasmålningar i de sex medeltida fönstren är det ett stort och viktigt bidrag till det arv av konsttradition som det tjugoförsta århundradet lämnar efter sig i vår katedral.

Konstnären, som utfört de nya glasfönstren, är engelsmannen Brian Clarke, f 1953.
Han anses vara världens främste konstnär när det gäller glasmålningar, "stained glass", och har utfört stora arbeten i arkitektur i hela världen, bland annat Fredspyramiden i Kazakhstan, Al Faisaliyah Center i Riyadh i Saudiarabien och Pfizers huvudkontor i New York, men också i kyrkor som Abbaye de la Fille-Dieu i Romont i Schweiz och synagogan i Offenbach i Tyskland. Han har samarbetet med många av världens främsta arkitekter som Norman Foster och Zaha Hadid. Han är professor vid universitet i London.

Glasmålningarna har bekostats av Professor Bernhard Risbergs donationsfond till Linköpings domkyrkas prydande. Professor Risberg donerade redan på 1940-talet en summa pengar som i första hand skulle användas till glasmålningar i Andreaskoret (numera Mariakapellet). Av antikvariska skäl kunde inte sådana målningar utföras, varför i stället graverade fönster av konstnären Lisa Bauer tillkom. Glasmålningar kunde däremot vara lämpliga i transeptets båda trefönstergrupper och olika förslag till målningar prövades. Efter besök i glasmålningsmuseerna i Romont i Schweiz och Chartres i Frankrike togs kontakt med olika konstnärer i Europa, vilket resulterade i att engelsmannen Brian Clarke fick uppdraget. Det kan tilläggas att när domkyrkan byggdes under medeltiden avlöste bygghyttor från Tyskland, England och i någon mån Frankrike varandra för att uppföra olika etapper av den stora katedralen.

Fönstren i Linköpings domkyrka fick sin utformning på 1850-talet, då gjutjärnsfönster insattes. Dessa göts på Finspångs bruk och har ett stort kulturhistoriskt intresse. De nya glasmålningarna måste därför anpassas till det rombiska spröjsmönstret, vilket innebar att konstnären inte kunde arbeta med helt fria ytor. Fönstret på den norra sidan (Andens fönster) har fått genombrott i det rombiska mönstret genom flygande duvor mot himmel och moln. Duvan är ju en traditionell symbol för Anden. I södra fönstret (Sonens fönster) har naturen genom dekorativa ekblad brutit in i det rombiska mönstret och skapat en dramatisk förändring .

Men framförallt är det de starka färgerna som bär konstverket. Det är en koloristisk verkan, som återgår på medeltidens glasmålningar som skapade en oerhörd färgprakt i de medeltida katedralerna. En liknande färgprakt fanns också i Linköpings domkyrka under medeltiden, men dessa fönster förstördes vid bränder under 1500-talet. De nya glasmålningarna ger en aning om detta samtidigt som det är ett för Sverige unikt modernistiskt konstverk från vår egen tid.
Motiven i fönstren bygger på biskop Martin Linds liturgiska program för domkyrkan.

Gunnar Lindkvist, f.d Chef för Östergötlands museum