Musik i Domkyrko

Vårens musik 2024

Med församlingens rika musikliv vill vi ge dig möjlighet till en stunds stillhet, tid för reflektion och eftertanke, gemenskap, förtröstan, hopp och glädje. Musiken tar ofta vid där orden inte räcker till, såväl i glädje som i sorg. Här kan du läsa om vårens olika musiktillfällen i Domkyrkan.

Domkyrkans Kammarkör

ett par sånger

Domkyrkokören

Fler basar önskas!

Ge en gåva till stiftelsen Domkyrkomusiken i Linköping

Minnesgåva, hyllning, stöttning ...