Foto: Gabriella Bratt

Vikingstads församling i Linköpings stift

Här växer vi tillsammans. I liv, i tro och i gemenskap med Gud och varandra.

Covid

Vi kommer att uppdatera hemsidan om förändringar sker. Snabbast kommer dock informationen att kommuniceras vi vår facebooksida Svenska kyrkan Vikingstad församling.

Nya corona-restriktioner!

Måndagen den 16 november kom nya skarpa restriktioner från regeringen angående pågående pandemi. Det gör att vi mycket snabbt måste stryka ett antal gudstjänster under advent och jul. Och även andra aktiviteter måste ställas in. Hur vi firar eventuella böner och gudstjänster under julen är ännu oklart. Håll koll i vår kalender! 

Flera av oss i Kyrkans hus arbetar hemifrån efter de nya restriktionerna men vi finns tillgängliga via telefon och e-post. 

Vi önskar er allt gott och ber er att ta hand om er själva och varandra. Hålla avstånd, håll i och håll ut.

Beslut angående gudstjänster, dop, vigslar, begravningar och annan kyrklig verksamhet samt lokaler i Vikingstads församling, utfärdat med anledning av Regeringens och Folkhälsomyndighetens nya regler för antalet besökare på offentlig sammankomst, samt av arbetsmiljöskäl.

Jag har beslutat att från och med den 2020-11-24 till och med 2020-12-22, eller fram tills nya regler beslutas av Regeringen och/eller folkhälsomyndigheten gäller följande i Vikingstads församling:

-          Inga offentliga gudstjänster, konserter eller motsvarande firas i våra kyrkor.
-          Inga vigslar kommer att genomföras.
-          Dop får genomföras med max åtta personer, tjänstgörande inräknade.
-          Begravningar får genomföras med max 20 personer plus tjänstgörande.
-          Inga av församlingens lokaler hyrs ut.
-          Inför varje adventssöndag kommer en kort digital andakt att spelas in och läggas ut på Facebook och hemsida.
-          Varje söndag kommer kyrkklockorna att ringa i de kyrkor vi planerat att fira gudstjänst i och tjänstgörande präst, musiker och kyrkvaktmästare håller en kort bön för vårt land, vår bygd och vår värld. Eventuella tacksägelser kommer att ske i dessa böner, vilka anhöriga bjuds in till. Kyrkorna kommer att vara öppna en stund vid dessa böner om någon vill komma in och be eller tända ljus.
-          All verksamhet; barngrupper, konfirmander, ungdomsgrupp, körer, samtalsgrupper, aktivitetsgrupper, möten med ideella etc. ställs in under perioden.

Ta hand om er, be för varandra och Gud välsigne er!

Linda Cederholm
Kyrkoherde

Visst behöver vi mer ljus och värme! Mellan klockan 10 och 11 på fredagarna innan advent, fr o m 27 november, är glöggen varm och elden i vår eldkorg sprakande. Kom, så bjuder vi på glögg och tillsammans skapar vi värmande samvaro på säkert avstånd. Och du, bjud med en vän, ring någon du inte pratat med eller träffat på länge. Vi ses vid anslagstavlan i centrala Vikingstad, mittemot ICA.

Fredagsmys i adventstid

Visst behöver vi mer ljus och värme! Mellan klockan 10 och 11 på fredagarna innan advent, fr o m 27 november, är glöggen varm och elden i vår eldkorg sprakande. Kom, så bjuder vi på glögg och tillsammans skapar vi värmande samvaro på säkert avstånd. Och du, bjud med en vän, ring någon du inte pratat med eller träffat på länge. Vi ses vid anslagstavlan i centrala Vikingstad, mittemot ICA.

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv!

Bryt en tradition - Julinsamlingen 2020

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv!

I vår församling bubblar det av liv! Vi möts till gudstjänst, Öppet hus, konfirmandläsning, samtalsgrupper, körer och mycket mer. Vi har något för alla åldrar. 

Scrolla ner till kalendern så ser du vad som händer hos oss!

Söndag 11 oktober välkomnades vår nya kyrkoherde Linda Cederholm vid en så kallad mottagningsmässa i Rappestads kyrka av biskop Martin Modéus. Stort tack till alla som gjorde det till en så fin dag!

Välkommen Linda!

Söndag 11 oktober välkomnades vår nya kyrkoherde Linda Cederholm vid en så kallad mottagningsmässa i Rappestads kyrka av biskop Martin Modéus. Stort tack till alla som gjorde det till en så fin dag!

Alla våra musikarrangemang sker i samarbete med Sensus.