Sjögestads kyrka

Sjögestad kyrka byggdes 1862, men på platsen hade det även tidigare stått en kyrka som byggdes någon gång under medeltiden.

Kyrkans orgel tillkom några år efter att den nya kyrkan invigdes och den är tillverkad av Sven Nordström från Flisby. Orgeln har 10 stämmor. Den byggdes om på 1930-talet av Wedrup men ska återställas till sitt ursprungliga skick igen.
Dopfunten i Sjögestad är ett typiskt arbete från verkstaden i Mathem i Östra Tollstad och den härstammar från 1600-talet.
Kyrkans brudkrona härstammar från 1896 och tillverkades av Sam Pettersson, den skänktes senare till kyrkan av Aug. Andersson.
Kyrkan har på senare tid fått ett litet samlingsrum, Mariarummet, alldeles utanför sakristian. Kyrkans interiör är stor och ljus. Även koret är öppet och stort. Här samlas ibland församlingens samtliga körer för gemensam musikgudstjänst.
Sjögestad kyrka har också ofta vigslar.
Efter omläggningen av järnvägen går numera vägen till kyrkan vid en avtagsväg en bit ifrån den gamla avtagsvägen och man får åka runt och komma in i samhället från Lunnevadhållet för att komma fram till kyrkans parkeringsplats.