Vi söker gravrättsinnehavare!

Begravningslagen kräver att det ska finnas en gravrättsinnehavare till varje gravplats. Kyrkogårdsförvaltningen i Vikingstad saknar idag uppgifter om många gravrättsinnehavare. Vi behöver hjälp att hitta dessa personer.

På Björkebergs kyrkogård söker vi anhöriga till följande gravar:
Gravplats     Gravsatta
1 A 1-2       Karlsson
1 A 15-16   Karlsén
1 A 32-33   Pettersson
1 A 97-98   Jansson
1 B 19-20   Valgren/Skogsborg
1 B 79-81   Karlsson
1 C 5-6       Göransson
1 C 39-41   Karlsson
1 C 63         Svensson

På Sjögestads kyrkogård söker vi anhöriga till följande gravar:
Gravplats       Gravsatta 
2 GA 74-B     Orest 
2 GA 113       Solid
2 GA 167-168  Olofsson/Friberg
2 GA 228-229  Augustsson
2 GA 234-235  Karlsson
2 GA 243-244  Westerdahl
2 GA 281-284  Samuelsson
2 NV 100-101   Ljunggren
2 NÖ 59-60    Johansson
 
På Rappestads kyrkogård söker vi anhöriga till följande gravar:
Gravplats       Gravsatta
3 1-2            Johansson
3 116-119    Karlsson
3 194            Samuelsson
3 212-213    Henriksson
3 483-484    Pettersson
3 547-548   Möller
3 571-572   Karlsson  
3 595           Möller
3 631           Salomonsson
3 679-680   Bergstedt
3 684-685   Gustavsson
 
På Vikingstads kyrkogård söker vi anhöriga till följande gravar:
Gravplats             Gravsatta
4 GA 33-35        Wallerstedt
4 GA 53-54        Nilsson
4 GA 171-172    Tholander
4 GA 195-196    Gunnar
4 GA 197-199    Gustafsson
4 GA 269-270    Ekström
4 GA 440-441    Wallerstedt
4 GA 513-514    Eriksson/Klotzbach
4 GA 571-572    Ånstrand-Gunnar
4 Nya A 136-137 Samuelsson
4 Nya B 23-24    Persson
4 Nya B 57         Ahlstrand 
4 Nya B 58         Linden
4 Nya B 59          Jensen 
4 Nya B 69          Gustavsson
4 Nya C 5-6B      Johansson
4 Nya C 9-10      Ohlin  
4 Nya C 178        Karlsson

 På Västerlösa kyrkogård söker vi anhöriga till följande gravar:
Gravplats       Gravsatta
5 A 34-35     Qvist
5 A 41-42     Larsson
5 A 158-159 Johansson/Laden
5 A 223          Andersson
5 B 34-35     Andersson
5 B 115         Karlsson
5 B 125         Nilsson
5 B 137         Svensson
5 B 140-142 Lantz
5 B 175         Wallenberg
5 B 245-246 Gustavsson
5 B 263         Karlsson
5 B 280-281 Karlsson
5 B 295-296 Andersson
5 C 54-55     Johansson


Är det så att du känner till någon av gravarna, du kanske själv är anhörig till någon av de gravsatta eller känner någon som är det? Hör gärna av dig till oss!