Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Du behövs i vår församling

Vill du engagera dig ideellt i Svenska kyrkan? Vi befinner oss i olika skeden av livet och har olika förutsättning och möjligheter. Du bestämmer själv hur liten eller stor insats du vill göra. Det kan vara två timmar per termin eller en halv dag i månaden. Tillsammans kan vi göra skillnad. Här nedan hittar du områden där du kan fylla en viktig funktion.

Grön ärtsoppa
Foto: Gabriella Bratt

Koka soppa på en spik – Soppa är gott och våra soppluncher är populära tillställningar. En gång i månaden ordnar vi tillsammans med Missionskyrkan sopplunch med föredrag. Nu är det dags att rekrytera några nya krafter som vill ta tag i soppgrytorna. Här stämmer inte ordspråket ”Ju fler kockar, desto sämre soppa”. För ju fler som kan tänka sig att hjälpas åt, desto roligare och mindre arbetsamt blir det. Ni kanske är ett gäng vänner som tillsammans vill ta er an en soppa eller två per termin?

Tycker du om att baka? – Att baka är både roligt och meditativt. Vi behöver dig som vill baka till våra soppluncher eller andra av kyrkans verksamheter.

Internationella gruppen – Kyrkan är så mycket mer än den lokala församlingen. Vårt internationella arbete står på flera ben. Ett av dem är vårt internationella projekt som stödjer mänskliga rättigheter i Centralamerika, där jämlika samhällen leder till hållbar utveckling. Här hittar du mer om projekt P27. Internationella gruppen träffas ca en gång i månaden. Några fasta punkter i Internationella gruppens arbete är jul- och fasteinsamlingen, men också vår karneval på fettisdagen och en kvällscafé på hösten.    

Gudstjänstgrupp – Vi har fem stycken gudstjänstgrupper, som medverkar i söndagens Rappestadsmässa på ett rullande schema. Att vara med i gudstjänstgrupp handlar om att träffas en timme på tisdagen före den aktuella söndagen och planera och samtala om gudstjänsten. Uppgifterna kan variera. Någon är bra på att fixa fika, andra på att läsa en bibeltext.

Du kan också:

Vara med i samtalsgrupp
Leda samtalsgrupp
Ansvara för någon caféverksamhet
Hålla föredrag 
Vara medvandrare i katekumenatsgrupp
Sjunga i någon av våra körer
Spela i Psalmorkestern
Vara behjälplig bland barn och unga
Vara med i en besöksgrupp
Göra praktiska sysslor inom- och utomhus

Vad vill du hjälpa till med? Passar någon av uppgifterna dig eller har du andra gåvor att bidra med? Fyll i formuläret här, ring oss eller skicka ett mail för att få veta mer om hur just du kan göra en insats!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Vikingstads församling

013-23 44 50

Samverkan i Vikingstad

I Vikingstad finns det 11 föreningar som samverkar i något som kallas för SiV.
Svenska kyrkan är en del av denna samverkan tillsammans med Valkebobadet, Hembygdsföreningen, Scouterna, Vikingstad Sportklubb, PRO, Vikingstads gymnastikförening, Samfälligheten Bankeberg Mellangård, SMU och Missionsförsamlingen, Skolrådet och Räddningstjänsten.
Vi har som syfte att verka för en ökad förståelse och kunskap om varandra, samt att gemensamt organisera och genomföra arrangemang för ortens bästa. Bland annat ordnar vi julgransplundring i Vikingstad skolas gymnastiksal och Valborgsmässofirande i Kalvhagen. 

Vill du få kontakt med oss i Samverkan i Vikingstad? 
Hör av dig till Liselott ”Lotta” Anderson, ordförande i SiV på telefon 013-23 44 56 eller via e-mail: liselott.anderson@svenskakyrkan.se