Förtroendevalda i Vikingstads församling

Församlingens förtroendevalda 2022-2025


Kyrkofullmäktige
Hägg, Rebecka - ordförande
Olsson, Leif - vice ordförande
Bertilsson, Björn
Brinkby, Christina
Danielsson, Marianne
Gröntoft, Magnus
Karlsson, Tomas
Larsson, David
Larsson, Oscar
Roxå, Lars
Strand, Lars Åke
Ståhl, Birgitta
Thuresson, Anitha
Wallén, Magnus
Wiklund, Mimi
Bengtsson, Pernilla 
Bergeklint, Henric
Nikku, Nina
Jönsson, Karin
Sölvberg, Johanna 
Svärd, Torbjörn
Wallén, Joel
Wettergren, Ida

Kyrkoråd
Larsson, David - ordförande
Wallén, Magnus - vice ordförande
Brinkby, Christina
Hägg, Rebecka 
Roxå, Lars
Sundstrand, Agneta
Thuresson, Anitha
Danielsson, Marianne
Gröntoft, Magnus
Karlsson, Tomas
Kastensson, Helena
Nikku, Nina
Ståhl, Birgitta
Wiklund, Mimi