Förtroendevalda i Vikingstads församling

Församlingens förtroendevalda 2018-2021


Kyrkofullmäktige
Hägg, Rebecka - ordförande
Olsson, Leif - vice ordförande
Bertilsson, Björn
Brinkby, Christina
Danielsson, Marianne
Gröntoft, Magnus
Karlsson, Tomas
Larsson, Oscar
Lindberg, Julia
Roxå, Lars
Strand, Lars Åke
Ståhl, Birgitta
Thuresson, Anitha
Wallén, Magnus
Wiklund, Mimi
Axelsson, Karin 
Bergeklint, Henric
Edström, Sabine Jensen
Jönsson, Karin
Sagemark, Astor 
Svärd, Torbjörn
Wallén, Hanna
Wallén, Joel

Kyrkoråd
Larsson, David - ordförande
Wallén, Magnus - vice ordförande
Brinkby, Christina
Hägg, Rebecka 
Lindberg, Julia
Roxå, Lars
Sundstrand, Agneta
Thuresson, Anitha
Danielsson, Marianne
Gröntoft, Magnus
Karlsson, Tomas
Kastensson, Helena
Ståhl, Birgitta
Wiklund, Mimi