Foto: Gabriella Bratt

Våra kyrkor, kyrkogårdar och församlingshem

I Vikingstads församling har vi fem kyrkor, kyrkogårdar och fyra församlingshem. Och så Kyrkans hus förstås! På kartan längst ner på sidan ser du var de ligger.

Björkebergs kyrka

De äldsta delarna av Björkebergs kyrka uppfördes omkring år 1200. Kyrkan är Vikingstads församlings äldsta och minsta kyrka.

Rappestads kyrka

I början av 1200-talet byggdes den gamla kyrkan av kalksten. Två eldsvådor, en 1738 och en 1778, gjorde att den inte kunde återställas i sitt ursprungliga skick. Den nya kyrkan, uppfördes i stort sett på samma plats som den gamla och stod klar 1802 men invigdes först år 1807.

Sjögestads kyrka

Sjögestad kyrka byggdes 1862, men på platsen hade det även tidigare stått en kyrka som byggdes någon gång under medeltiden.

Vikingstads kyrka

Den nuvarande kyrkan invigdes år 1785 men redan i början av 1200-talet uppfördes Vikingstads gamla kyrka. Den gamla kyrkan låg endast 30 meter från den plats där kyrkan står idag. Kyrkans exteriör är enkel och stilren med vitputsade väggar, stora fönster och högt brutet tak. Invändigt är kyrkan ljus och rymlig med tunnvalv av bräder.

Västerlösa kyrka

Redan på 1000-talet fanns åtminstone en invigd kyrkogård i Västerlösa och kanske också en träkyrka. Man har funnit en lockhäll till en stengrav från denna tid. Runorna berättar: Stenlög lät lägga denna sten över Alver, sin son, Gud hjälpe hans själ och Guds moder. På 1100-talet byggdes en kyrka på denna plats i kalksten. Den nuvarande kyrkan invigdes 1801.

Kyrkans Hus

Mitt i Vikingstad samhälle, på Västergårdsgatan 13 ligger Kyrkans hus. Här finns 10 arbetsrum för Svenska kyrkans anställda, två barnrum, ett ungdomsrum, kök och samtalsrum samt en stor sal med tillhörande andaktsrum. Kyrkans hus byggdes sommaren 1977 och invigdes 11 mars 1978. Arkitekt var Kai Bro Sörensen.

Våra församlingshem

Vid Vikingstad, Björkebergs, Västerlösa och Rappestads kyrka finns församlingshem. I samband med dop kan du låna dem utan kostnad. Vill du hyra ett församlingshem är du välkommen att ringa expeditionen 013-23 44 50. 

Här hittar du bilder inifrån våra fyra församlingshem.