Gravrätter och gravskötsel

Här finner Du information om gravrätter och gravskötsel.

Förlängning av gravrätt
När gravrättstiden gått ut behöver den förlängas för att graven ska vara kvar. Vi erbjuder förlängning av gravrätten i 25 år till en kostnad av 1 500 kr eller 15 år för 1 000 kr. Eftersom gravrättstiden är så pass lång kan det vara lämpligt att vara flera ur olika generationer som är gravrättsinnehavare. Vill ni inte ha graven kvar ber vi er kontakta oss, via mail vikingstadsforsamling@svenskakyrkan.se  eller telefon 013-23 44 50, för att återlämna graven. Vi skickar då en blankett som ni fyller i och återsänder.

Tänk på att anmäla adressändring till oss!

Gravskötsel
Hos oss kan du välja mellan två avtalstider för skötsel av grav:
löpande årsavtal där du automatiskt får en faktura i början av året eller
femårigt avtal som faktureras i samband med beställning av avtalet

Enkelgrav Löpande årsavtal  550 kr Femårigt avtal 2 850 kr
Dubbelgrav Löpande årsavtal  700 kr Femårigt avtal 3 650 kr 
Treplatsgrav Löpande årsavtal  850 kr Femårigt avtal 4 350 kr
Gravplats därutöver Löpande årsavtal 250 kr Femårigt avtal 1 250 kr

Avgiften innefattar plantering två gånger under säsongen (penséer på våren och isbegonier på sommaren), luckring, vattning, borttagande av ogräs och vissna blommor.

Askgravplats
Kostnaden för sten, namnplatta samt del i den gemensamma planteringen är idag 8 500 kr för 25 år. Vid ytterligare gravsättning i samma grav tar vi ut en avgift för namnplatta samt skötsel.

Våra tilläggstjänster
Vinterkrans till Alla Helgons helg  150 kr
Tvätt av gravsten    400 kr
(Tvätt av gravsten kan endast ske under vinterhalvåret när rabatten ej är planterad).

Gravstenssäkring

Är gravstenen säker? I Vikingstads församling har inga olyckor skett på grund av att gravstenar har vält men det har hänt på andra platser i landet. Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till så att gravstenen inte är en säkerhetsrisk och nu hjälper församlingen till med en besiktning för att hitta stenar som behöver åtgärdas.