Ung i Vikingstads församling

En plats att växa på…

Som ung kan det ibland vara svårt att finna sin plats i kyrkan. Svenska Kyrkans Unga är en väg in i ett sammanhang. Vi tror på att skapa mötesplatser för barn och ungdomar där man har roligt och får utveckla sina tankar och sin tro tillsammans med andra. Att finnas i ett sammanhang där man får komma som man är och bli tagen på allvar. Kyrkans Unga träffas för olika aktiviteter på vissa tisdagskvällar.

Unga Ledare - I vår församling finns ett gäng ungdomar som utbildas och är med som ledare i konfirmandgruppen, gudstjänsten och på andra platser där det behövs glädje, energi och engagemang! I år är det 14 tjejer och killar mellan 15-19 år som utbildas, träffas, jobbar och har kul ihop. De träffas på varannan tisdag 18-20 i Kyrkans hus, ibland på annat ställe.  Under året utbildas de unga ledarna i församlingen och av stiftet på Gransnäs ungdomsgård. 

 • Så här skriver Linköpings stift om utbildningen: I framtidens kyrka behövs goda ledare. Vi behöver människor som har mod och är beredda att ta ansvar. Vi behöver stärka våra inbördes relationer så att vi är till stöd och hjälp för varandra i vårt ledarskap.

  Inom Linköpings stift vill vi därför ge möjlighet för unga ledare i församlingarna att växa och utvecklas som ledare. Ledarskapsprogrammet vänder sig till ungdomar som är konfirmerade och har någon form av frivillig ledaruppgift i församlingen och som vill utveckla sitt ledarskap. I programmet får man möjlighet att möta andra unga ledare och andra vuxna erfarna ledare i kyrkan för att tillsammans med dem:
 • Reflektera över sitt uppdrag
 • Utveckla sig som ledare
 • Se nya möjligheter

Det här är de fem stegen: 

 • Jag är en ledare - växa   
 • Självkännedom - Dopet  
 • Kommunikation - Nattvarden 
 • Leken - Gudstjänsten        
 • Bibeln - bibelns berättelse och min egen 

FRIARE - Kompetens

FRIARE är ett befrielseteologiskt och befrielsepedagogiskt material för ledare. FRIARE är inspirerat av MOD – mångfald och dialog, som vill utmana fördomar och diskriminering genom att ta ställning och bearbeta värderingsfrågor. 
Hör av dig till Fredrik om du vill vara med!