Foto: Foto: PMB Media & Design

Mötesplatser för vuxna

Vill du få chansen att prata tro och liv med likasinnade? Kanske bär du på en längtan att få satsa tid på dig själv i eller efter småbarnsår? Skulle du vilja fylla tomma stunder med mening?

Internationella gruppen 
Gruppen träffas ca en gång i månaden. Några fasta punkter i Internationella gruppens arbete är jul- och fasteinsamlingen. Vi arbetar också med frågor kring rättvis handel och fairtrade. Kyrkan är så mycket mer än den lokala församlingen. Vårt internationella arbete står på flera ben. Ett av dem är vårt internationella projekt i Centralamerika- Kunskap blir till trygghet och mat. Här hittar du mer om projekt P27.
Kontaktperson: Josefin Hagberg 076-601 28 09

Mat och Prat
Vi är en grupp på tio män i åldern 40-70 år som träffas en gång i månaden för matlagning och diskussioner. Gruppen är gudstjänstgrupp en gång per termin. Kontaktperson: fredrik.carlin@svenskakyrkan.se 013-23 44 55  

Gudstjänstgrupp 
Vi har fem stycken gudstjänstgrupper, som medverkar i söndagens mässa på ett rullande schema. Att vara med i gudstjänstgrupp handlar om att träffas en timme på tisdagen före den aktuella söndagen och planera och samtala om gudstjänsten. Uppgifterna kan variera. Någon är bra på att fixa fika, andra på att läsa en bibeltext.
Kontaktperson: linda.cederholm@svenskakyrkan.se 013-234451

Internationella gruppen

Soppluncher  
Kom och ät soppa med oss! En onsdag i månaden i höst ordnas sopplunch i Kyrkans hus i Vikingstad eller i Missionskyrkan. Soppa och föredrag kostar 30 kr, vi börjar kl 12. 
Du hittar aktuella datum i kalendern på förstasidan. 

Musikcaféer
Välkommen till Kyrkans hus på musikcafé i höst! Vi bjuder på sång och musik och kaffeservering förstås. Vi börjar kl. 14.30 och slutar ca kl. 16.00.
Du hittar aktuella datum i kalendern på förstasidan. 

Sjunga i kör?

Här hittar du våra körer för båda vuxna och barn